Navigation: /b/ - Random [Archive] | Search | [Home]
RandomArchive logo

Polski wątek 3

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 63
Thread images: 34
File: 1525437224539m.jpg (58 KB, 756x1024) Image search: [Google]
1525437224539m.jpg
58 KB, 756x1024
Polski wątek 3
>>
No elo
>>
No siema
>>
>>
No cześć
>>
no cześć
>>
Ktoś coś amatorskiego?
>>
Jakieś kurewki polskie ?
>>
File: bbw.jpg (108 KB, 1280x720) Image search: [Google]
bbw.jpg
108 KB, 1280x720
>>767659774
>>
kocham wszystkich polaków
>>
File: 1525445852817.jpg (55 KB, 670x480) Image search: [Google]
1525445852817.jpg
55 KB, 670x480
>>767659774
A mogę ja
Z poprzedniego wątku
>>
>>767660044
Trade on KIK ?
>>
>>767658621
elo mordo
>>
Dawajcie nudesy keleżanek
>>
Jakieś memy o Testovironie
>>
File: 1525442399901.gif (629 KB, 255x202) Image search: [Google]
1525442399901.gif
629 KB, 255x202
>>
>>767660432
dałbym ale żadna mi nie chce wysłać :/
>>
File: 1523691828144.jpg (106 KB, 415x354) Image search: [Google]
1523691828144.jpg
106 KB, 415x354
>>767661090
Hehe papiesz
>>
Hehe cycki
>>
powinnismy przyjąć uchodźców
>>
P O L S K I
W Ą T E K?
>>
>>767661090
Szkalowanko zawsze spoko
>>
File: 367808_az-mi-odbyt-rozjebalo.gif (764 KB, 234x190) Image search: [Google]
367808_az-mi-odbyt-rozjebalo.gif
764 KB, 234x190
>>
File: ahata.jpg (46 KB, 554x692) Image search: [Google]
ahata.jpg
46 KB, 554x692
>>
WYPIERDALAC POLSKIE KURWY
>>
>>767661894
>>
File: 1516335738576.jpg (45 KB, 719x538) Image search: [Google]
1516335738576.jpg
45 KB, 719x538
Chółw
>>
>>767661894
Wincyj cenzopapy
>>
>>767661971
kekłem mocno
>>
no elo
>>
File: w0vfewonhcdcyr130843000000.jpg (25 KB, 461x531) Image search: [Google]
w0vfewonhcdcyr130843000000.jpg
25 KB, 461x531
>>767658621
>He is author of this....?
>>
Wiecie jaki brzmi rozwiniety skrot bdsm?
.
.
.
Byky dupnij se monsterka !!!11one!1one xDDDDD
>>
>>767662032
>>
File: 1515970417409.gif (1 MB, 500x310) Image search: [Google]
1515970417409.gif
1 MB, 500x310
>>
>>767662220
>>
>>767662343
jakie rozjebane cipsko o ja żesz pierdolę
>>
>>767662343
Źródło?
>>
>>767662343
Kto to?
>>
>>767662426
Jakis zjebany thread sprzed roku, probowalem lupą to mi wyjebało jakies zawirusowane rakostrony
>>
>>767662343
yeah gonna need sauce
>>
>>767662377
>>
>>767662493
Yep, szukalem grafika w google i tylko archiwa chana albo gownostronki z tym samym gifem
>>
File: polish_embassy.jpg (63 KB, 320x320) Image search: [Google]
polish_embassy.jpg
63 KB, 320x320
>>
>>
>>767663116
XD! Ciekawe jak założył temu karaluchowi krawat
>>
>>
>>767662633
Raisawetsx
>>
>>
File: 1a8ri9.jpg (50 KB, 533x457) Image search: [Google]
1a8ri9.jpg
50 KB, 533x457
>>
>>767663329
mieszkam w Łodzi. Prawda
>>
>>
>>
>>767663332
co to?
>>
Może ktoś jakieś polskie dupeczki?
>>
>>767663662
>>
>>767663741
Nie co a kto
Imię tej pani z gifa co rucha się w dupe
>>
>>767663825
Nie marnuj czasu, polak nie rozumie co sie dookola niego dzieje
>>
>>767663743
Blagam nie
>>
>>767663866
Właśnie ją już obejrzałem
Ale rozlazłe cipsko i dupsko
>>
Memy typu WYPIERDALAJ?
>>
File: turkishporn.png (155 KB, 313x301) Image search: [Google]
turkishporn.png
155 KB, 313x301
>>767663116
>poland
>roaches
youre mistaken for turkey, friend
>>
>>
>>767665849
Thread replies: 63
Thread images: 34


Navigation: /b/ - Random [Archive] | Search | [Home]
Navigation: /b/ - Random [Archive] | Search | [Home]


If you need a post removed click on it's [Report] button and follow the instruction.
All images are hosted on imgur.com, see cdn.4archive.org for more information.
If you like this website please support us by donating with Bitcoins at 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that RandomArchive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.