Navigation: /b/ - Random [Archive] | Search | [Home]
RandomArchive logo

Sweden thread! Post anything related to Sweden. I wanna go there

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 280
Thread images: 113
Sweden thread!

Post anything related to Sweden. I wanna go there someday.

Swedish people, companies, food...anything goes!
>>
File: 1436385949438.jpg (81 KB, 668x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436385949438.jpg
81 KB, 668x720
>>
File: hm-logo.jpg (14 KB, 500x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hm-logo.jpg
14 KB, 500x250
>>
File: images.jpg (5 KB, 128x128) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images.jpg
5 KB, 128x128
>>
>>692647802

A proud broken people. Anus literally fucked by scum from third world. And a crazy madness in their heads.
>>
>>692647802
neutrality
>>
File: 1467323160798.jpg (45 KB, 1024x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1467323160798.jpg
45 KB, 1024x640
>>
File: 1461617577639.png (127 KB, 1619x754) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1461617577639.png
127 KB, 1619x754
>>
File: Unbenannt.png (107 KB, 1100x744) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Unbenannt.png
107 KB, 1100x744
>>
File: 1458985413651.jpg (90 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1458985413651.jpg
90 KB, 900x900
>>
File: hqdefault (1).jpg (25 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hqdefault (1).jpg
25 KB, 480x360
>>
>>692650955
Are there a lot of Muslims in Sweden?
>>
Fuck Sweden
>>
it's littel saudiarabia / Syria
>>
File: PA-13834535.jpg (104 KB, 650x829) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PA-13834535.jpg
104 KB, 650x829
>>
File: unnamed.png (45 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
unnamed.png
45 KB, 300x300
>>
I visited Stockholm a few years ago. Very nice city, not chaotic. Amazing beautiful girls, some good museum (especially the Vasa), a lot of immigrates and shitty food. Also, everything is expensive. But I'd love to live there.
>>
File: 8cc.png (317 KB, 1997x836) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8cc.png
317 KB, 1997x836
>>
sand niggers in swedistan
>>
>>
>>692648377
Hicks & Muslims
>>
File: DANMARK.jpg (445 KB, 2048x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DANMARK.jpg
445 KB, 2048x1500
DANSKERNE ER ANKOMMET
>>
File: AfGegIF.jpg (157 KB, 768x1064) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
AfGegIF.jpg
157 KB, 768x1064
>>
File: DqA91vS.png (182 KB, 992x279) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DqA91vS.png
182 KB, 992x279
>>
File: HKXei43.jpg (216 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
HKXei43.jpg
216 KB, 800x800
>>
File: images.jpg (3 KB, 123x80) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images.jpg
3 KB, 123x80
>>
File: JlkZ2I1.jpg (94 KB, 400x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
JlkZ2I1.jpg
94 KB, 400x533
>>
File: JwkkKA3.jpg (51 KB, 489x352) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
JwkkKA3.jpg
51 KB, 489x352
>>
>>692653245
fuck
>>
File: 1465225502084.jpg (151 KB, 1024x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1465225502084.jpg
151 KB, 1024x640
>>692653317
Fucking ants
>>
File: LBXh8cP.jpg (150 KB, 675x384) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
LBXh8cP.jpg
150 KB, 675x384
>>
File: sh8cdRc.jpg (142 KB, 398x530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sh8cdRc.jpg
142 KB, 398x530
>>
Anyone else remember when Sweden was Swedish?
>>
File: Uf5rVuf.png (183 KB, 1268x1684) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Uf5rVuf.png
183 KB, 1268x1684
>>
>>692647802
>Post anything related to Sweden.
you are pretty much asking for it
>>
File: wUYRmvH.jpg (381 KB, 1920x1152) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wUYRmvH.jpg
381 KB, 1920x1152
>>
https://www.youtube.com/watch?v=pw3e64sosEg
>>
>>
Wow, I didn't know Sweden was like this. O_O
>>
File: 1412626985018.jpg (3 MB, 5000x5000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412626985018.jpg
3 MB, 5000x5000
Just go over to /pol/ and do a search for "sweden yes" and you'll get to know everything you need to know about sweden.
>>
>>692653340
thats norway you moron
>>
File: 71509900.png (105 KB, 1000x1487) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
71509900.png
105 KB, 1000x1487
>>
http://www.whyileftsweden.com/
>>
>>692653317
thank you
>>
File: d3f.jpg (58 KB, 799x489) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
d3f.jpg
58 KB, 799x489
Sweden breeds faggots and failures
>>
File: image.jpg (2 MB, 4032x3024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
2 MB, 4032x3024
Swede here, to much niggers
>>
>>
File: breivik-1.jpg (20 KB, 620x465) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
breivik-1.jpg
20 KB, 620x465
>>692653573
I do..
>>
File: 1397568774409.jpg (41 KB, 573x313) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1397568774409.jpg
41 KB, 573x313
Why do swedes love niggers and muslims so much?
>>
File: welcome-to-oh-no.png (262 KB, 400x1759) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
welcome-to-oh-no.png
262 KB, 400x1759
>>
File: UJVhKh1.png (569 KB, 674x786) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
UJVhKh1.png
569 KB, 674x786
>>
File: e12.png (49 KB, 546x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
e12.png
49 KB, 546x320
>>
https://www.youtube.com/watch?v=zNeHUsSqjhM
>>
File: 1465776646830.gif (466 KB, 150x125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1465776646830.gif
466 KB, 150x125
>>692653317
>>
>>692653805
Denmark
>>
Finns det andra amerikaner här som studerar svenska? (Och har hemsk svenska som mig? :^])
>>
File: knugen.jpg (449 KB, 2048x1154) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knugen.jpg
449 KB, 2048x1154
>>692647802
>>
File: 1439555390625.png (427 KB, 696x755) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439555390625.png
427 KB, 696x755
>>692654747
Nope, Norway
>>
File: 6364823_700b.jpg (58 KB, 480x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6364823_700b.jpg
58 KB, 480x720
>>
>>692654894
Why study a dying language?
>>
>>692647802
>Post anything related to Sweden.
Sorry, I don't store pics of nigger cocks.
>>
>>692655066
I ask myself the same question.
>>
>>692654894
>>
>>692647802
وسيكون هذا قريبا لغة وطنية السويدي
>>
File: msga.jpg (71 KB, 450x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
msga.jpg
71 KB, 450x450
>>692647802
oc
>>
File: 1464364713808.jpg (191 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1464364713808.jpg
191 KB, 640x640
>>692647802
any1 wanna trade my semi rare diamond pepe for offers?
>>
File: swislam.png (73 KB, 284x179) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
swislam.png
73 KB, 284x179
>>
File: sweden-norway.jpg (296 KB, 486x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sweden-norway.jpg
296 KB, 486x800
>>692653280
>>
File: 6.jpg (140 KB, 954x635) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6.jpg
140 KB, 954x635
>>
>>692655499
Make Sweden Sweden again (checked)
>>
>>692654062
Drinking the superior Finnish beer
>one of the worst ones too
>>
كنت القديمة، أنت حر، لك الجبلية الشمالية
كنت هادئة، وأنت الجمال بهيجة!
أحييكم والأرض أجمل على الأرض،
/: لديك الشمس، السماء لديك، والمروج الخضراء لديك: /
2
كنت العرش على ذكريات الأيام الخوالي كبيرة،
عندما كرمت طار اسمك على الأرض.
وأنا أعلم أنك وأنت تصبح ما كنت.
/ نعم، أريد أن أعيش أريد أن أموت في
>>
>>692655051
>>
>>
File: 1467305200236.gif (461 KB, 500x282) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1467305200236.gif
461 KB, 500x282
THEY NEVER STOP COMING
>>
Any good Swedish porn?
>>
File: 1453938442447.jpg (207 KB, 750x434) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453938442447.jpg
207 KB, 750x434
Meanwhile in Sweden
>>
File: 1397567426735.jpg (224 KB, 768x1064) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1397567426735.jpg
224 KB, 768x1064
>>
>>692655987
no, you can thank the swedish welfare system for that.
>>
File: 1452968580664.jpg (133 KB, 403x509) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452968580664.jpg
133 KB, 403x509
>>
ITT: Ikea, Abba, Carola, Eurovision, H&M, Scania, Volvo, Tall sexy people
>>
File: img_0769.png (525 KB, 860x572) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
img_0769.png
525 KB, 860x572
>>
File: img_0768.jpg (63 KB, 640x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
img_0768.jpg
63 KB, 640x320
>>
File: img_0766.jpg (103 KB, 1200x799) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
img_0766.jpg
103 KB, 1200x799
>>
File: 1465228795722.jpg (113 KB, 700x744) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1465228795722.jpg
113 KB, 700x744
>>
http://swedensimulator.com/
>>
File: st.jpg (129 KB, 365x603) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
st.jpg
129 KB, 365x603
Hej bögar

Jag heter Johan och jag hatar er allihop. Ni är alla feta, svagbegåvade utan egna liv som tillbringar varje vaken sekund med att kolla på idiotiska bilder. Ni står för allt dåligt i världen. Ärligt talat, har någon av er någonsin fått knulla? Jag antar att det är roligt att driva med andra människor på grund av era egna tillkortakommanden, men ni tar det alla till en helt ny nivå. Det här är till och med värre än att runka till bilder på trynbok.

Banga inte nu. Försök knäcka mig. Jag är i princip helt perfekt. Jag var tränare för volleybolllaget, och ledare för fotbollslaget. Vilka sporter kör du, förutom att "runka till nakna tecknade japanska figurer"? Jag har dessutom A i alla ämnen och har en jävligt het flickvän. (Hon sög just av mig, skiten var så kontanter). Ni är alla bögar som borde begå självmord. Tack för att ni lyssnar.

Bilden är relevant: Det är jag och min subba.
>>
>>692656650
ARE YOU FUCKING KIDDING ME
>>
I saw some Swedish dude drag racing. Jonnie something. Lindberg?
>>
moar swedish girls
>>
poor swedish bastards they have no dignity and alowed their country to become nigeristan enjoy your multiculturalism while your women are raped by sand niggers
>>
File: vo.jpg (71 KB, 720x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vo.jpg
71 KB, 720x404
>>
swedish peoples are Fargotts
>>
File: cash.jpg (42 KB, 242x251) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cash.jpg
42 KB, 242x251
>>692656815

Hey Faggots,
My name is John, and I hate every single one of you. All of you are fat, retarded, no-lifes who spend every second of their day looking at stupid ass pictures. You are everything bad in the world. Honestly, have any of you ever gotten any pussy? I mean, I guess it’s fun making fun of people because of your own insecurities, but you all take to a whole new level. This is even worse than jerking off to pictures on facebook.
Don’t be a stranger. Just hit me with your best shot. I’m pretty much perfect. I was captain of the football team, and starter on my basketball team. What sports do you play, other than “jack off to naked drawn Japanese people”? I also get straight A’s, and have a banging hot girlfriend (She just blew me; Shit was SO cash). You are all faggots who should just kill yourselves. Thanks for listening.
Pic Related: It’s me and my bitch
>>
>>692648076
>>692650955
>>692651327
>>692652859
>>692652994
>>692653150
>>692653245
>>692653280
>>692653317
>>692653439
>>692653563
>>692653613
>>692653689
>>692653748
>>692653801
>>692654004
>>692654101
>>692654256
>>692654331
>>692654374
>>692654978
>>692655003
>>692655051
>>692655706
>>692655748
>>692655906
>>692656125
>>692656263
>>692656650

I have lived in Sweden all my life, in Stockholm.
I still don't know what the fuck the internet is talking about.

I seen a few Muslims. I seen a few blacks. I seen a few gays.
So what?? It's not even close to the propaganda bullshit you guys pull.

We are simply more tolerant then you racist bastards and you get a minority complex from it.
Please stop posting this shit and come and live here, you see what I mean.
>>
File: hqdefault.jpg (14 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hqdefault.jpg
14 KB, 480x360
>>692656815
>>692657367

Hejsan mamma och pappa! Ha det så kult på resturangen. Vad äter ni förresten? Jag undrar vad ni äter och vad ska ni äta till efterätt? Det kanske låter gott! Men jag är hemma hos Katrin och Samuel nu och.. ska titta på Simpsons.. och... .. Ha-ha det så kult på resturangen! Hejdå!
>>
>>692654182

You remember sweden being swedish despite you being norwegian?

Get your shit together your edgelord
>>
File: 800.png (146 KB, 625x626) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
800.png
146 KB, 625x626
>>692657577
checked
>>
that fagot is lying i lived 2 years there and is almos a negro country you almost cant see white people anymore rinkiby is a hellhole of third world scum
>>
File: 1461617185250.png (114 KB, 2000x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1461617185250.png
114 KB, 2000x1200
>>692657577
Fagott
Fagott
Die Wehrmacht kommt und wird euch Littel Afrika vernichten
>>
>>69265780
its all the same shit
>>
>>692657577
I don't know who to believe anymore
>>
>>692657931
Nah, no baiting.
In actuality internet is just bullshiting how it really is here.

>>692658090
Stfu German fuck.
>>
>>692657577
Faggot
>>
File: 137617256695.jpg (249 KB, 1280x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137617256695.jpg
249 KB, 1280x960
>>692658313
>>
>>692658313
Har du ens varit i Malmö ?
>>
>>692658313
German Power

Sweden are Faggot
>>
File: t1.png (254 KB, 822x247) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
t1.png
254 KB, 822x247
>>
>>
>>692658090
omg schweden.
den supertoleranten haben sie ins gehirn geschissen. ich kann es echt nicht mehr hören.
>>
File: t2.png (164 KB, 800x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
t2.png
164 KB, 800x500
>>
File: 1465229256659.png (469 KB, 654x810) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1465229256659.png
469 KB, 654x810
>>692657577
Sure, Achmed.
>>
File: IMG_0911.jpg (98 KB, 598x617) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_0911.jpg
98 KB, 598x617
>>692655867
>translation
>mohammed was a pig dick sucking pedophile
>all who snack bar
>>
>>692657577
i live in stockholm, been robbed twice by middle eastern ppl.

Its really a hellhole here.
All the clubs is like 70% arabs. So no fun going out anymore cuz they just want to fight.

Sweden is dead.
>>
>>692656447
thats germany
they are not allowed to do that anyore
>>
>>692658982
I ain't no sand dude.
Born and raised Sweden, even hear the symbol of Thor on my chest.

Am just tired of this Bullshit about Sweden I hear all the time.
You guys don't know Jack shit, and it seems you are listening to the shitty SD propaganda that is posted here day in and out.
>>
>>692659058
i am so sorry for sweden.
>>
File: Swedish flag.jpg (33 KB, 736x460) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Swedish flag.jpg
33 KB, 736x460
>>
File: sweden-flag.png (44 KB, 320x217) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sweden-flag.png
44 KB, 320x217
>>
>>692659289
Varför har våldtäkterna ökat så mycket då ?
>>
>>
File: whenmuslimsspeak.jpg (138 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
whenmuslimsspeak.jpg
138 KB, 640x640
>>692659289
sandnigger confirmed

>R.I.P. Sweden a.k.a. Swerabiamolia
>>
>>
>>692659478
Skit snack.
>>
>>
>>692659579
Är du dum ?
>>
>>692659650

Är du?
>>
>>692659579
vadå skitsnack är du sjuk i huvudet eller? jag bor i ett invandrarområde vill se dig låta din dotter/mor/syster gå ut här på på kvälla helt själv din ignoranta idiot
>>
>>692659579
Bara Googla rape per capita om du tror det är skit snack all fakta går emot dig
>>
File: 1397567724978.jpg (2 MB, 3960x2696) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1397567724978.jpg
2 MB, 3960x2696
>>692659289
>Born and raised Sweden, even hear the symbol of Thor on my chest.

The symbol of Allah you mean?
>>
>>
>>692659650
Men är du Goo eller?
Tror du på det där själv eller?

Okej, hur många fler våldtäkter har skett som > DU < känner till som du har nära kontakt med skett?
Känner du flera släktingar som råkat ut eller? Med arbetare? Klasskompisar? Polare?
Hur många har blivit våldtagna senaste 10 åren?
Typ ingen.
Sluta snacka skit mannen.
>>
>>692657577
Malmö, möllan.
Rekt
>>
>>692659751

"jag bor i ett invandrarområde"


Jag bor i ett av sveriges värsta "ghetton". Sluta låtsats vara ett kränkt offer. Gör du något alls för ditt samhälle?
>>
>>692659473
lmao
>>
>>692659898
Hur många jag känner är helt irrelevant du kan kolla statistiken istället din tratt
>>
>>692656650
If your borders are imaginary anyway, please move them so we can have Scania back.

t. Dane
>>
>>
>>692659898
Ehm, dem våldtäkterna som nämns dagligen på Aftonhoran trots att dem mörklägger 90%. Min syster blev verbalt sexuellt trackasserad idag av några babbingar.
Typ 50% av mina tjejkompisar har blivit våldtagna/eller åtminstone nån som försökt att vålda dem.
Du är så ignorant så det skriker om det
>>
Is Sweden dangerous to visit because of Muslims or a possible terrorist attack?
>>
>>692660036
Bullseye.
Du hajjar väll att staten du reffar till är fejk ditt stolpskott.
Gå ut på stan och se dig omkring istället.
>>
>>692660189
Because of muslims and communist cockroaches
>>
>>
>>692660189
Nope.
>>
>>692659898
>Hur många har blivit våldtagna senaste 10 åren?
>Typ ingen.

bete
>>
>>692659898
>våldtäkter har ökat med 58 % på 10 år

men det är väl bara skitsnack för ingen i min familj har blivit våldtagen så det kan inte ske då, eller ?
>>
File: 1465228657403.png (232 KB, 780x367) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1465228657403.png
232 KB, 780x367
>>
>>
I still wanna go :)
>>
>>692660308
haha men typ han trollar förhoppningsvis, man kan inte vara så dum som han e.
>>
>>692660201
du är ju dum på riktigt
>>
File: mtVJn04.png (4 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mtVJn04.png
4 MB, 1920x1080
ArmaSweden för svenska armaspelare!
Måndagar och torsdagar 20:00 spelar vi.
>>
>>692660116
Både du och jag vet att du snackar skit nu.
Vadå 50%?
Suttit och läst incest threads på /b/ nu igen och fantiserar i hopp skit eller?
>>
File: 051214065319-b1-.jpg (9 KB, 250x166) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
051214065319-b1-.jpg
9 KB, 250x166
>>
>>692660201
>väll
>>
>>692653193
ok, röstar på SD nästa val
>>
File: nordic shower.jpg (255 KB, 780x1007) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nordic shower.jpg
255 KB, 780x1007
>>692647802
>2016
>wanting to go to sweden

it's like you want to get fucked up the ass by an immigrant with AIDS
>>
>>692660417
Nej fan.
Du vet att jag har rätt.
Men gotta dig i propagandan här.. innerst inne hoppas jag du hajjar att du har fel.
>>
>>692660116

"typ 50% av mina tjejkompisar har blivit våldtagna/eller åtsminstone nån som försökt att våldta dem"


wtf? vad umgås du med för folk. Med det menar jag vart rör ni er och spenderar er tid? det där är ju inte friskt
>>
>>692660439
>Sweden has the highest incidence of reported rapes in Europe and one of the highest in the world. One amongst every four women comes out to be the victim of rape in Sweden. By 2010, The Swedish police recorded the highest number of offences – about 63 per 100,000 inhabitants. The country has third-highest rape crime in the world. In 2009 there were 15,700 reported sexual offenses in Sweden, a rise of 8% compared to 2008, of which 5,940 were rape and sexual harassment (including exhibitionism) accounted for 7,590 reports. In April 2009, it was reported that sex crimes had increased by 58% over the previous ten years. According to a 2009 European Union study, Sweden has one of the highest rates of reported rape in Europe.
>>
>>692660528
I wasn't aware of all the stuff posted here until now. >.>
>>
File: vänsterdrägg.jpg (58 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vänsterdrägg.jpg
58 KB, 600x600
>>692660439
Du måste ju vara en inkompetent weedrökande vänsteridiot eller ett troll
>>
>>692653613
i'm swedish and i can prove this is true
>>
>>692660576
"eller åtminstone nån som har försökt, vilket är rätt vanligt i vårt land eller?"
>>
>>692660565
Du är helt tappad
>>
>>692660596
Direkt laddat från valfri foliehatt / rasist sida right?
>>
>>692657577
Another swede here, stop burying your head in the sand.

/pol exaggregates but it is pretty bad.

Don't know what the "nigger" meme comes from, the problem is muslims of all sorts, not the fucking color of the people that comes here
>>
>>692657367
Ancient pasta
>>
>>692660749
Siffrorna är från polisrapporter
men det är ju propaganda det med eller hur ?
>>
>>692660596

Skitsnack. Sverige har ett av de lägsta våldtäktssiffrorna i världen. Du är fan totalt jävla efter . JA det har ökat men när du lägger till procent till en redan etablerad statistik så är storleken relativ till hur många siffror det är. Sitt inte och tro att vi är våldtäktslandet ditt jävla offer
>>
>>692660767
Someone finally said it.

Jag är inte en rasist jag avskyr bara muslimer och vänsterkräk.
Folk kritiserar KKK och andra ideologier.
Då har jag rätt att kritisera islam eftersom jag tvingas leva med skiten?
>>
>>692660634
Röker fan inte braj!
Röstar inte Vänstern för den delen och trollet här är fan ni.
Sverige är tamme fan inte så fuckad som folk påstår dag in och dag ut här.
>>
>>692659170

You mean Germans aren't allowed to complain about it anymore.
>>
File: norden.png (721 KB, 9841x4797) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
norden.png
721 KB, 9841x4797
>>692647802
>>
>>692660596
Holy shit Sweden! Why are you Swedes so rapey?
>>
File: norden.jpg (203 KB, 798x754) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
norden.jpg
203 KB, 798x754
>>
>>692660910
Aa i norrland kanske?
>>692660937
Du är ignorant så det bara skriker om det, hur fan kan man fortfarande vara så trög när det sker runt omkr en?????
>>
File: Nordic_flags.png (45 KB, 320x214) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Nordic_flags.png
45 KB, 320x214
>>
File: hqdefault.jpg (34 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hqdefault.jpg
34 KB, 480x360
>>
>>692660910
Sverige har högst antal våldtäkter per capita ditt sär kom med fakta som motbevisar istället
>>
>>
>>
>>692659531
>>692659777
Let's just call him a sandnigger instead of using actual arguments
>>
File: IMG_0706.jpg (71 KB, 500x390) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_0706.jpg
71 KB, 500x390
>>692660767
sandnigger detected
>>
Is there anything like Britain First in Sweden?
>>
File: ula_class_4.jpg (120 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ula_class_4.jpg
120 KB, 800x600
>>
>>692661077
Okej.
"Vad händer?"
Inte ett skit. Det är vad som händer.
>>
>>692659579
Hahaha, antar att du tycker (S)(V)T är politiskt oberoende media också?
>>
>>692649097
No, the problem isn't the third world. The problem is our solidarity, I'd call it an extremist solidarity.
>>
>>692660596
And everyone of the filthy Kafir whores deserved it! Flaunting their vulgar flesh before the noble and majestic Islamic man, he is only dispensing God's punishment, peace be upon him!
>>
File: 1460825240091.png (94 KB, 1374x1245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1460825240091.png
94 KB, 1374x1245
>>
>>692660528
more like this
>>
>>692659058
Orten är Sveriges cancertumör. "Ey wallah de e vev jag japp dig!!"
>>
File: 1466168185734.png (63 KB, 1202x606) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1466168185734.png
63 KB, 1202x606
>>
>>692660767
>Don't know what the "nigger" meme comes from, the problem is muslims of all sorts, not the fucking color of the people that comes here

So flooding your country with low IQ Africans, who probably never will get a job and just leech of welfare all their life sounds like a good idea to you?
>>
>>692661177
hahahhahaha
>>
https://www.youtube.com/watch?v=wmu7bHj81WI
>>
>>692661234
typ så jag känner
>>
>>692660767
>the problem is muslims of all sorts, not the fucking color of the people that comes here

Spoke like a true swede.
>>
>>692661334
Niggers are rare here.
>>
>>692659579
där har vi en ignorant hora som blundar för verkligheten!
>>
File: 1465142856826.jpg (46 KB, 791x520) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1465142856826.jpg
46 KB, 791x520
>>
>>692661177
>inte ett skit händer
55 områden i Sverige med inofficiell sharia lag men nä inget händer
>>
>>692661146
The only way of solving an argument with an Muslim is with a bullet.
>>
it's not big. it's tiny black cock. damn propaganda makers even now remade ebin memes as their degenerate myth propaganda.
>>692647802 >>692654062
>>
File: 1461706568025.jpg (8 KB, 261x146) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1461706568025.jpg
8 KB, 261x146
Sweden
>>
File: wtf7.gif (485 KB, 500x259) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wtf7.gif
485 KB, 500x259
>>692660910
>JA det har ökat men när du lägger till procent till en redan etablerad statistik så är storleken relativ till hur många siffror det är

det här måste vara bete
>>
>>692661448
Dem är anledningen till att vårat folk blir mördade och våldtagna.
>>
everytime someone makes the "haha europe is infested with immigrants" meme or "le sweden cucks" they're 9 times out of 10 american and have never left their country, the other 1 out of ten are some alt right european basement dweller underage fag whose 10 km around his house are holy to him and "produce the best genes"
>>
>>692654062
lol varför så mycket 33or
>>
>>692656447
The FUCK! What are they actually going to do?
>>
>>692657577
>We are simply more tolerant then you
sweden yes
>>
>>692660448
Fun fact; the jews in sweden have suffered the most from mass immigration.

Muslims are out in full force to fuck them up, all the time.
>>
>>692661448
Tjenare SD snubben.
Vad är verkligheten? Skiten som postas här?
Verkligen? Tror du på det? På riktigt??

Seriöst?

Hahaha...
>>
>>692657577
I live up north, In what swedes call Norrland (Also called real sweden) the black, muslims, and gays are never to be seen here up north. The vikings come from up north, just a fact
>>
it's not big. it's tiny black cock. damn propaganda makers even now remade ebin memes as their degenerate myth propaganda.
>>692648076 >>692653801
>>
File: 1467468191915.jpg (64 KB, 600x459) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1467468191915.jpg
64 KB, 600x459
>>692647802

>pic not only related but spot on
>is sweden now
>>
>>692661634
it is true though, due to the islamic massimmigration Sweden is unsafe.
just look at this cuck
>>692661177
>Okey
>"Whats goin on"?
> Nothing. Thats whats going on
he represents 60% of our stupid population
>>
>>692653280
Never ever thought I would see someone I know in a picture on 4chan. JEEEESUS.
>>
>>692661729
>tjenare sd snubben
redan här är du otroligt efterbliven
>>
>>692659898
Min lillasysters kompis blev våldtagen i April och hon är bara 13 år hon som blev våldtagen!
Sluta blunda för det som sker!
>>
>>692657577
This, ignorant 14 year olds who thinks Sweden is going down. Everything wasn't better before, Sweden has never been a proud patriotic country, we are a modern society with the worlds best welfare and a growing economy, not some viking "Look at our swedish traditions buhu".
Our traditions are seriously raising a tree and dancing like frogs around it, shut the fuck up and stop your shitposting.
>>
>>692661401
I just leave this here :)
>>
>>692661282

Du ser de högljudda. Precis som med religion så syns det negativa över allt annat för det är det som folk kollar på.


Jag är uppväxt i en av sveriges "värsta" förorter. Finns hur mycket lugnt folk somhelst, men de syns ju inte för att det är inte det som sticker ut. Känner otroligt många anständiga människor här och ja det finns ruttna ägg och det är ju det som är intressant, speciellt när det färgar en sån stark attityd och stereotyp i alla andra.


väx upp.
>>
>>692661865
>tjenare sd snubben
nu vet vi vart vi har honom
>>
POST SWEDISH GIRLS PLEASE
>>
File: 1464456443526.jpg (431 KB, 769x792) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1464456443526.jpg
431 KB, 769x792
>>692660913
Rasist :^)
>>
File: 1859616.jpg (488 KB, 1683x944) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1859616.jpg
488 KB, 1683x944
>>
>>692662006
Yep.
Sån e han.
>>
it's best to make europe/nordic threads after the americans have gone to bed lads, do you really not learn? Americans ruin everything, gotta avoid them at all costs
>>
>>692647802
Sweden is fucking awesome.

The girls are hot as fuck and approach you in bars.
No idea how cucked the guys have to be there not to be drowning in pussy, but they're so PC feminist that I think they had it beaten out of them years ago.

Cold as shit though.
>>
>>692661745 if you are living in normal society and country, shitskins wouldn't even be allowed here. bring back your country to be yours again. sorry for bed England.
>>
>>692661729
skulle du säga att det finns några negativa effekter med den förda invandringspolitiken?
>>
>>692661617

"dem är anledningen till att vårat folk blir mördade och våldtagna"


Om vårat folk blir mördade och våldtagna så är det allas ansvar. Du kanske är 12 år och vill känna dig lite kaxig bakom en skärm för att kompensera för att du får stryk i skolan. Men om något ska gå fel så måste det finnas starka individer som bara ser till det dom själva kan göra. Att se till någon annans ansvar eller skuldbeläggning är bara cancerfyllt.


Väx upp
>>
>>692662119
Amen
>>
File: 1465231151365.png (1 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1465231151365.png
1 MB, 1920x1080
>>692661446
>Niggers are rare here

I somehow doubt that. According to Wikipedia, Somalis are the 7 largest immigrant group. And its increasing fast.

But Somalians are known as an intelligent and hardworking people, right? I'm pretty sure the contribute a lot to Swedish society.
>>
>>692662139
where are you from exactly?
>>
>>692657577
> comes to 4chan
> expects no propaganda

m8 dont take the b8
>>
>>692661148
>Critizies islam
>sandnigger

Weak bait 1/10, made me reply
>>
>>692662159
Möjligen ökad arbetslöshet.
Vilket grundar sig främst i att vi är ett konsument land och inte ett producent land.
>>
>>692662112
lol
såg en nysvensk äta frön och spotta skal på tunnelbanegolvet senast förra veckan.
>>
>>692662175
Folk som er stöttar ju massinvandringen ditt kioskmongo.
Massinvandringen är anledningen till att vårt land ser ut som de gör.
Så ja jag skyller på er, gå gråt i ett hörn.
Inte direkt mitt fel att vi har en massa äckliga muslimer som våldtar och dödar i vårt land.
>>
>>692662175
+1
>>
File: swe.jpg (69 KB, 761x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
swe.jpg
69 KB, 761x960
bumping with swedish girls
>>
>>692662380
inget annat?
>>
>>692661861
Your sister on the top pic, Sven?
>>
>>692653439

hah... looks at those conquered white people

pathetic
>>
>>692662556
Nope
>>
>>692661745 black albinos=also shitskins, they are still niggers. Race isnt only about a skin color.
>>
>>692661334
Despite the somalis, black people in sweden tend to be pretty good people. They integrate in society and learn our language pretty fast.

Muslims, despite color, rarely does
>>
>>692662661
Seriös?
>>
>>692653439
kick that little puke in the ribs
>>
>>692662722
Nope.
>>
>>692662661
ok, tack.
jag har inga fler frågor.
>>
File: swedenfut.jpg (143 KB, 1307x822) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
swedenfut.jpg
143 KB, 1307x822
>>692647802
its a brown 3rd world country.
>>
>>692662800
Hejdå
>>
>>692662503
moar pls
>>
>>692662844
WÖH

DET DÄR ÄR INTE ARISKA BARN
>>
>>692662384

"folk som er"


När fan blev jag inkluderad i "er". Kan du citera en enda jävla mening som säger att jag är pro invandring eller pro politiskkorrekthet?

Allt jag säger är att din attityd är en svag attityd fit för ett får. Du skulle knappast kunna leda en familj ens med den "ryggraden" du har.

Du verkar fastna i "ert fel" "inte mitt fel" och om din diskussion i livet fastnar på den nivån så kommer du aldrig att åstadkomma något. Det handlar inte om någon annan än DU och vad du kan göra för att leda världen och ditt samhälle åt det hållet du vill. Du kan helt enkelt bara försöka påverka saker som du vill se dem påverkade. Förstår du lite vad jag menar? Bli en ledare om så behövs. Jag reagerade för att jag tycker att ditt sätt att använda språket är så äckligt vekligt, jag kan tänka mig dig krypa fram utomhus utan att våga möta blick efter blick.
>>
File: swe.jpg (83 KB, 700x405) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
swe.jpg
83 KB, 700x405
Sweden
>much safe
>>
>>692659890
id fuck her
>>
>>692662576
top pic alright..
>>
anyone got the rule34 of the little gay Sweden guy sucking black dick?
>>
>>692661904
>Sweden has never been a proud patriotic country

Typical bitch slapped white guilt Swede. But I guess its illegal to teach Swedish history in your schools, since it might be upset the Muslims.

https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_XII_of_Sweden

You know its bad when a foreigner have to defend your history.
>>
>>692661428
>Color is the problem, not worldview, ideals, common sense and the will to become part of the community

Hi /pol
>>
>>692663018
Du måste förstå att många är ganska klena här..
>>
>>692663018
Jag inkluderar er som i allihopa som är för massinvandring.
Om du hade läst min mening så hade du insett vad jag menade.
Eftersom jag inte kan redigera min kommentar och rätta till meningar, så blev det som de blev.
Men det står klart och tydligt vad jag menade.
>>
>>692660767
>Another swede here, stop burying your head in the sand.

he can't really help that position - he's naturally in it as he's railed from behind 24/7
>>
File: swe2.jpg (341 KB, 2048x1356) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
swe2.jpg
341 KB, 2048x1356
>>
File: scb.png (13 KB, 684x733) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
scb.png
13 KB, 684x733
>>692662661
tankar?
>>
File: 1467467593254.png (150 KB, 289x254) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1467467593254.png
150 KB, 289x254
>>692661904

>best welfare

Oh my sides
>>
>>692663271
Du erkänner att du är klen och skyller på allt och alla andra.
Check.
>>
File: swe3.jpg (137 KB, 768x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
swe3.jpg
137 KB, 768x768
>>
>>692663271
Folk som är ignoranta och för massinvandring bär en del av ansvaret för dem som våldtar och dödar i Sverige.
>>
>>692663390
*Dem invandrarna som våldtar & dödar
>>
Swedish girls are hot
>>
>>692663325
Du är duktig på göra excel diagram.
>>
>>692653189

Der er et yndigt land!
Thread replies: 280
Thread images: 113


Navigation: /b/ - Random [Archive] | Search | [Home]
Navigation: /b/ - Random [Archive] | Search | [Home]


If you need a post removed click on it's [Report] button and follow the instruction.
If you like this website please support us by donating with Bitcoins at 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that RandomArchive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.