Navigation: /b/ - Random [Archive] | Search | [Home]
RandomArchive logo

Hva er deres personlige meninger om fraværsprosenten? +om du

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 224
Thread images: 68
File: norsk-flagg.jpg (33 KB, 980x551) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
norsk-flagg.jpg
33 KB, 980x551
Hva er deres personlige meninger om fraværsprosenten? +om du fordyper deg/ ser fra flere perspektiver. :)
>>
Poster norske nudes per gode komentar :)
>>
I grunn er låven en dårlig ide. Men alle undommene som står imot denne låven akuratt nå er retarda feminist marxist kommunister.
>>
>>684158750
haha låve
>>
>>684159078
sorry er litt brisen så språket er ikkje helt på plass
>>
>>684158750
>>
>>684158750
Jeg tipper at 99 % av alle elevene som "protesterer" bare bruker det som unnskyldning for å ikke dra på skolen.
>>
Folk ser bare halve delen av den nye loven, sånn "å nei 10% fravær" men andre deler av loven er også at det blir lettere å få gyldig fravær enn det som det var før. Er bare en lov om skulk, og ikke annen fravær.
>>
>>684160135
Hvis du faktisk går inn på for eksempel facebook siden til Sosialistisk Ungdom og ser hva de står får så trur eg de faktisk mener det. De er faktisk bare tilbakestående.
>>
Personlig synes jeg at det funker som det er nå, det er ikke vanskelig å møte opp.
>>
>>684160155
>>684160436
>>684160862
>>
Likegreit å forberede seg på arbeidslivets virkelighet allerede i tenårene. Hadde jeg hatt like mye fravær nå som på videregående så hadde jeg aldri fått jobb.
>>
>>684160436
Du har kanskje rett. Jeg prøver å unngå de Facebook-gruppene i størst mulig grad.

>>684160862
Nei, skjønner ikke greia med å måtte bli såpass mongoklikk. Å møtte møte opp på skolen i ny og ne er jo ikke akkurat det verste i verden
>>
>>684160862
Jeg slet veldig med å møte opp da jeg gikk på skolen.. bestod i alle "fag" med 50% fravær.
>>
>>684160155
>>684160436
>>684160862
>>
Jeg liker ideen av en fraværs prosent fordi det vi har akkurat nå er evertfall shit, men jeg syns personlig at 10 er lavt. Kanskje 15 hadde paset bedre?
>>
>>684162257
>>684162000
eks: om en gutt / jente blir mobbet, så må de gå til sykolog og få godskjennelse. men om om mobbeofferet ikke tørr og snakke om det til noen. hva gjør man da. (for folk med psykiske lidelser skal få godskjennelse, som ikke teller på fraværet)
>>
>>684162683
Kjempe godt poeng
>>
>>684162336
enig, men liker best sånn som den er nå (20). det hadde hjulpe bedre om helsesøster var der oftere og bedre oppfølging av lærere. (noen lærere er gode, andre ikke så ..)
>>
>>684162683
Kanskje det tvinger dem til å faktisk oppsøke psykolog? Noen som man strengt tatt burde gjøre dersom man ikke er kapabel til å gå på skolen.
>>
>>684162967
Er det 20 prosent fraværs grense akkurat nå?
>>
>>684162889
Takk! ^^
>>
>>684163112
skolen jeg går er det det ja ^^ lærene har ikke sutte % enda, så blir nok etter sommer.
>>
>>684163059
Godt påeng! Men man må være forsiktig med å pushe folk som blir mobbet. noen av dem kan være depressive, umotivert osv.. tror det hjelper mest i det tilfeller at folk inkluderer hverandre uten om å måtte oppsøke venner/ sykehus ^^
>>
Flere nudes?
>>
File: bæ3.jpg (1 MB, 2421x2010) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bæ3.jpg
1 MB, 2421x2010
>>684155996
Den er ikke sammenlignbar med andre land, av ulike årsaker.
Derfor ingen grunn til å få vaksinasjonsautisme
>>
>>684162683
Slik er det i arbeidslivet også, og livet generelt. Mange ungdommer blir sparket i trynet av virkeligheten når de er ferdig med skolen.
>>
>>684164409
>>
>>684165031
Ser den. men hva tror dere er hoved grunnen til at folk skulker da?
>>
File: 134342999594.jpg (194 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
134342999594.jpg
194 KB, 1024x768
sup
>>
>>684165194
*grunnen
>>
File: 133211505187.jpg (2 MB, 2896x1944) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
133211505187.jpg
2 MB, 2896x1944
>>
>>684159653
Du kaller det et bra svar du må jo være tilbakestående
>>
File: 135342771661.jpg (121 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
135342771661.jpg
121 KB, 720x960
>>
File: 135344436238.jpg (428 KB, 700x1053) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
135344436238.jpg
428 KB, 700x1053
>>684165502
>>
>>684165489
nei bare baiter litt
>>
File: 27.jpg (105 KB, 800x534) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
27.jpg
105 KB, 800x534
>>
>>684165821
Så sykt norsk...
>>
File: 31.jpg (372 KB, 700x1050) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
31.jpg
372 KB, 700x1050
>>684165821
>>
>>684165821
That is mad niggerish
>>
>>684155996
Bullshit caca-dookie. Staten skal ha totalitær kontroll. Siste Soviet stat much? Hvor ble det av type problematikk, som å studere i nabofylket? Så selv om man kan sitte hjemme, samt følge alt av undervisning via video og internets, så er dette nå ikke godt nok? Fuck statan. Fuck Arbeiterpartiet og alle deres lakeier.
>>
>>684165194
Jeg skulket fordi jeg var dritlei av skole.
>>
File: HadiaTajik.png (402 KB, 483x519) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
HadiaTajik.png
402 KB, 483x519
>>
File: 34.jpg (277 KB, 632x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
34.jpg
277 KB, 632x960
>>684165914
Aldri hørt om norsk neger ?
>>
>>684165821
GROSS.
>>
>>684166166
Hva heter hun?
>>
>>684160155
Hvis det er en lov som bare påvirker de som skulker kan man like godt sette grensa til 0%.
>>
>>684166166
Nei?
(Captcha, FJELL)
>>
> norske jenter
> poster aper
Bitch pls
>>
har 0% i fravær jeg, mener at det finnes ting som er mer alvorlig enn fravæar på vgs
>>
File: 21.jpg (55 KB, 339x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
21.jpg
55 KB, 339x800
>>684166295
Husker ikke, bilder jeg fant på en blogg en gang
>>
>>684166425
KEK
>>
>>684166066
>>
File: 1444328103786.jpg (88 KB, 445x571) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444328103786.jpg
88 KB, 445x571
>>684166425
>>684166526
>>
>>684166425
hahahaha
>>
File: SoldiersofOdin.jpg (30 KB, 680x224) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SoldiersofOdin.jpg
30 KB, 680x224
>>684155996
NORWAY!

You stop letting in ragheads this fucking instant. Start burning Churches you bastards. It's time to get good.

And don't pretend you don't understand. You know what you did.
>>
File: 135221562024.png (755 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
135221562024.png
755 KB, 640x960
>>
er det bare 1 samefg somposter alt ell_
>>
>>684166966
Burning Mosques would make more sense these days.
>>
File: image.jpg (215 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
215 KB, 720x960
Norsk jente, så ikke tråden blir angrepet av aper, slik landet vårt er blitt.
>>
Noen wins fra Skedsmo/Rælingen?
>>
>>684167092
Nei
>>
File: 38.jpg (224 KB, 700x817) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
38.jpg
224 KB, 700x817
>>684167319
>>684166425
>>
File: 99588_340.jpg (30 KB, 340x235) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
99588_340.jpg
30 KB, 340x235
>>684167246
Norway seems cool as fuck tbh they just need to stop with the Muslims and shit. Sweden, Germany, and England are too far gone to be saved though.
>>
>>684155996
sweden yes
>>
File: image.png (938 KB, 750x1334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
938 KB, 750x1334
>>684167681
Vi har et land fyllt av deilige villige blondiner, og du foretrekker grå-knær som hun der? Revurder livet ditt, aids-hjerne.
>>
>>684167681
Ingen vits å hjømme seg, Anders finner deg
>>
Is it true that norwegians
are either Mohammad or inbred?
>>
File: 14.jpg (180 KB, 1514x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14.jpg
180 KB, 1514x2048
Ida
>>
>>684167856
idgaf tbh, gonna move to canada once i'm done wit my free edycation muhaha
>>
File: 15.jpg (593 KB, 1529x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
15.jpg
593 KB, 1529x2048
>>684168135
>>
>>684168008
Fristende. hvor er ho fra ?
https://gyazo.com/3ce94d40d286965d4f3472b256eabc38
>>
File: 16.jpg (493 KB, 1530x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
16.jpg
493 KB, 1530x2048
>>684168248
>>
>>684168040
Nice one nor/b/ro; fuck den abe-elsker.
>>
File: 136363629395.jpg (105 KB, 374x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
136363629395.jpg
105 KB, 374x500
>>684168353
>>
>>684168280
Bærum, men hun var deiligere før, fått en liten chub med årene
>>
>>684168411
jaa!
>>
>>684168165
Replying like a faggot to, other peoples posts.
>>
File: ABB.jpg (35 KB, 620x372) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ABB.jpg
35 KB, 620x372
>>684167856
We are doing what we can, to keep from being Sweden. No one here wants to end up like those fucktards.
>>
>>684168619
bad den.. ho ser ganske naturlig ut da^^
>>
File: NoraPupp.png (794 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NoraPupp.png
794 KB, 640x1136
>>684168280
Her er ett bilde av den ene puppen hennes, enjoy bro
>>
>>684168111
Nope. Not in any way.
>>
File: 8.jpg (243 KB, 523x919) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8.jpg
243 KB, 523x919
>>
>>684168111
You must be thinking of Sweden.
>>
>>684168868
Ønsket alle innvandrerne måtte gjennom denne først :)
>>
File: Swedish Flag.jpg (291 KB, 1344x904) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Swedish Flag.jpg
291 KB, 1344x904
>>684169092
>>
>>684168975
Ooh takk man ^^
>>
>>684168998
rosa blogger det hmm
>>
File: IL-GAY-130.jpg (30 KB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IL-GAY-130.jpg
30 KB, 320x240
my bruddas !! stay tru too ur colors man !!
>>
>>684169211
Checked. KEK
>>
>>684169454
Wrong thread. That is more along the lines of what Swedes would enjoy.
>>
File: VargVikernes.gif (2 MB, 320x213) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
VargVikernes.gif
2 MB, 320x213
>>684168868
This is my favorite Norskey tbh
>>
>>684169431
nope
>>
>>684169669
Rekt and checked
>>
File: 1456101854360.jpg (18 KB, 600x426) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1456101854360.jpg
18 KB, 600x426
>>684169842
det er ho ninja blogg dama, er det ikke ?
>>
File: 2015 394.png (1 MB, 1136x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2015 394.png
1 MB, 1136x640
>>684169360
Np brur, hvor er hun fra?
>>
>>684170066
Arendal ^^
>>
>>684169790
There is a reason this faggot is hiding down in France atm. He fucked most of the BM scene over, going for that popish fame. The old black circle was a secret, and his claim to fame ended up with a lot of people going to jail. Fuck that greasy little faggot. Snitchey little faggot, that is truly what Dvarg is.
>>
>>684170386
We called him Dvask Svikerfjes, back in the day.
>>
Hei Norge, i'll come live with you guys from september onwards. (Studying for 6 months) teach me how to make a fool out of myself in Norwegian.
>>
>>684170567
Where you from?
>>
File: 123123123.png (2 MB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
123123123.png
2 MB, 640x1136
>>684169360
>>684170066
Ser ut som en Oslo-kjerring
>>
>>684170688
Netherlands.
>>
>>684170753
Cool, you will prob fit in well. Just befriend some of the people you study with, and you will prob do well here. We are not that different, us and yous.
>>
>>684170688
Also, non muslim, i'll fuck off after 6 months and will do my best to learn the language while i'm there
>>
>>684170945
It's not that hard to learn our language, most of my friends that studied down there, learned your language fast as fuck. And they keep going back at least once a year.
>>
>>684170940
Cheers
>>
>>684171187
Also, is there much snow up in trondheim? I like snow and cold weather
>>
>>684155996
Hej nordmænd. Dansker her. Hvad er det, I snakker om? Undskyld for dårlig Norsk. Snakker dansk
>>
>>684170718
daamn ho var jævli deilig!
>>
>>684171361
Yeah, there is lotsa snow in the winter. Not as bad as further north tho. Cheers back atcha for choosing Trondheim. Good place. Nice, cool people too.
>>
>>684171361
There is snow everywhere during winter, might not be much the rest of the year. If u want more snow, look north.
>>
>>684171505
KEK. Du burde jo ikke ha store problemer med å forstå bokmål, da det er basert på dansk.
>>
>>684171561
Hun la det ut på snap-story lol, tøs
>>
jeg elsker å suge ting, alt mulig. Men ikke kuk, trenger hjelp! er ikke homo men elsker å suge
>>
>>684171615
Responsen din burde vært. Ikke personen du faktisk snakker med, men la meg spytte inn..
>>
>>684171828
damn, det er tøs!
This is why i love snapachat : https://gyazo.com/8ac2a620d1e35f3723195d97f7066c9e
>>
>>684155996
Lazy
>>
fraværs grensa suger.. har 30 dager å 300 timer dette halvåret, åssen i helvette skal jeg klare kun 10% haha
>>
>>684172154
>>
>>684172218
da har du forhåpentligvis ikke vurdert i noen fsg :P
>>
>>684172029
Fornærmet? Sorry for at jeg stjal svaret ditt, cucklord. Btw kolon finns, bruk det
>>
>>684172439
har faktisk 4 i snitt atm, men ja er fucked til neste år om denne grensa blir noe av
>>
>>684172599
me 2.. skal ta fagbrev as
>>
>>684172526
Gratulerer cucktard, du senker definitvt nivået. Heng deg på andre, bli butthurt. Skabbhomo.
>>
>>684171361
I'm not the guy you're responding to, but i live in Trondheim.

We speak a very strange dialect, so you might have a difficulty learning the language.
Because of the gulf stream and the low altitude, its not that cold in the center of the city, but if you travel further inwards or up in the mountains, you'll find lots of snow everywhere. The best time of the year to visit is in the summer though.
>>
>>684172811
skal ta fagbrev sjæl, går vg1 atm gikk 2 år med studie før men sugde hah så droppa ut etter 2vgs, funker fett nå da.
>>
>>684172885
Jeg er skaphomse, men du føler deg berettiget til en privat samtale med den nye nederlandske bf'en din på ett imageboard? Heng deg, skinkerytter
>>
>>684173162
fægbrev, funny. LEL
>>
>>684155996
Det kan hjelpe noe ved å pælme ut idiotene som ikke engang gidder å prøve å lære. Samtidig er en det en del som klarer seg utmerket med høyt fravær. Er derfor delt som ei rompe på det spørsmålet.
>>
>>684173291
>Skinkerytter, sa skaphomsen.
Nei, jeg har bare vært her lengre enn deg virker det som.
>>
Bare meg som syns det er fucka å gå vg1 Helse, Vg2 IKT og fagbrev i Salg xP
>>
>>684173344
LOOOL
>>
>>684173476
men da kommer det fler på nav..>:o
>>
File: 1437263380302.jpg (76 KB, 500x317) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437263380302.jpg
76 KB, 500x317
>>684173476
Rumper til demonstrering:
>>
>>684170386
I just like his approach on certain topics like immigration, Islam, Christianity, and racial identity. Never really got into Black Metal tbh
>>
>>684173610
gått helse nå, tenker å gå vg2 ikt haha synnes det er decent at det funker. fordi da kan folk cruise igjenom 1 vgs
>>
Ka fan e probleme til folk i dag? Klage på skit som fraværgrense? Man har aldri hatt det så bra som man har d no og folk våge å klage på at dem faktisk må måte opp på skolen? Huff, stakkars folk. Å komme sæ gjennom skoletia e nokka av d letteste som fins. D eneste som faktisk kreves e å møte opp. Hvis man fan ikke klare d engang koffer ha skole i d hele tatt.
>>
>>684173476
ser den, men sånn som meg med 30 dager å 300 timer får det til supert, selv med sjukt fravær, så er teit at det går utover meg osv tilegg er fravær mye pga psykiske problemer
>>
>>684173577
Tviler jeg på, men om det er noe du er stolt av, så bør du finne noe annet å fylle det triste livet ditt med. 4cuck er et bedritent imageboard uansett
>>
>>684174050
Hei! Det ser ut som du har kommet feil. Dette er 4chan. Vennligst bla videre for å komme frem til VGs kommentarfelt.
>>
>>684174217
Hva med å heller poste litt på facebook, nyhomo?
>>
>>684174048
lover deg. du kommer til å bli undervist så sykt mye piss som ikke har noe med IKT å gjøre neste år :P vi måtte liksom lære masse om fysiologi
>>
Kan ikke alle bare være venner?
>>
>>684174217
Og stolt? Veldig ny, du.. Hvis du tror det finnes stolhet i å være b/tard har du endel å lære, lillegutt. KEK
>>
>>684168998

Har du mer av hu der?
>>
>>684174217
Nei, det er et sted der du kan kommunisere, diskutere og referere med andre anons ;-)
>>
File: Kekler.jpg (25 KB, 620x387) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kekler.jpg
25 KB, 620x387
>>684174688
Hitlerdubs. Og, nei.
>>
>>684174566
å? er det noe stress da?
>>
>>684174788
ho poster alle bildene her :)
http://fitfager.blogg.no/
>>
File: noose.jpg (78 KB, 1600x1338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
noose.jpg
78 KB, 1600x1338
>>684174217
KYS, tumblrhomo.
>>
>>684174535
Har ikke facebook, men nyt cock-rate trådene, cuck-trådene og alle de danke memesene du finner her. Underkast deg din nye gook-overlord, og bli her for alltid. Jeg bruker heller tiden min på chans som faktisk har yttringsfrihet, siste svar før jeg stikker fra dette hølet.
>>
>>684174993
mange ting som er interessant og lærerikt, men andre ting er piss. :P noe du kommer til å ha i begynnelsen av året kan tro er binær former, hexa desimal og desimal. og komponenter i pcn. en ting som er viktig er dokumentasjon, du kommer til å ha det ptf og masse prøver om det :P eler ikke ( jeg gikk på skole i lillesand )
>>
>>684175414
>Projiserer egne begrensninger.
Stakkars nyhomo.
>>
File: imdowns.jpg (68 KB, 884x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
imdowns.jpg
68 KB, 884x800
>>684175414
>Jeg bruker heller tiden min på chans som faktisk har yttringsfrihet
Må være noe av det mest retarderte jeg noensinne har sett postet på 4chan. Anywho, kos deg med ytringsfriheten din, skabbhomse. KEK
>>
File: meh.jpg (397 KB, 1647x986) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
meh.jpg
397 KB, 1647x986
>>684175414
>gook/moot.
>>
https://www.instagram.com/lenaeikelia/
>>
File: 1460882616863.jpg (138 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1460882616863.jpg
138 KB, 1080x1080
>>
>>684176147
Du er klar over at der kun er newfags som fortsatt er på 4cuck, sant?
Anywhooo, KEK xD le oldfag kekest of keks, wizard level 30, le legion, KEK altså. Du beviser ikke en dritt med å putte kek på slutten av hver post, innavla nigger
>>
File: 1456371978000.jpg (37 KB, 360x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1456371978000.jpg
37 KB, 360x640
>>684176680
>>
File: 1459644259930.jpg (45 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1459644259930.jpg
45 KB, 540x960
>>684176783
>>
>>684176680
hvem er disse søte småtrollene da :-)
>>
File: 1402523545117.jpg (134 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402523545117.jpg
134 KB, 640x640
>>684176831
noen med nudes fra helgeland? dette er fra helgelandsbrua mellom leirfjord-sandnessjøen
>>
>>684176694
Skulle ikke du dra til en chan med "yttringsfrihet"?
>>
>>684176894
sry har ikke navn, tok fra vola noen dager siden
>>
File: 1456192877042.jpg (151 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1456192877042.jpg
151 KB, 640x1136
>>684176910
>>
File: 1455994962726.jpg (101 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1455994962726.jpg
101 KB, 640x1136
>>684177049
>>
>>684177129
har ikke flere russebilder nå, men har noen flere norske om noen er interessert?
>>
>>684176964
jævvla looser! er allerede på en cha med yttringsfrihet, eller har du kansje ikke hørt om faner? faen hadde du vært her skule jeg pult deg så hardt i ræva.
>>
>>684176972
vola ? :P er fra sør
>>
File: THAT BUTTHURT.jpg (276 KB, 502x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
THAT BUTTHURT.jpg
276 KB, 502x720
>>684176694
Poster banal bullshit, blir butthurt. Dakkars.
>>
Hold kjeft. Er på universitetet. Er jeg borte mer enn to ganger fra et fag (en gang i enkelte fag), må jeg enten ta det faget på nytt, eller gå hele året på nytt. Det er ikke så vanskelig å drite i å skulke
>>
>>684177291
google volafile om du ikke vet hva det er.... her er en med teens om noen er interessert, ikke norske tho.. 0r51rR
>>
>>684177476
ser den!
>>
>>684177476
Men d e jo så slitsomt! Ka hvis man har lyst å drikke sæ dritings i løpet av uka eller må jobbe overtid for å ha råd til å drikke sæ dritings? Skole kommer jo bare i veien! Åh, så slitsomt å møte opp hele tia!
>>
>>684177529
er der nå! men hvordan joiner man rom ? :P
>>
>>684177663
Går ikke på skolen til du blir pensjonist. Er 30 når jeg er ferdig. Fremdeles plenty med tid til å feste og drikke. Pluss, når man sier man studerer medisin, kaster damene seg over deg. Blir enda bedre når man er ferdig utdanna
>>
>>684177764
kan ikke skrive url-en her, men skriv url-en også /r/0r51rR (etter .io)
>>
File: 1462473471741.jpg (43 KB, 500x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1462473471741.jpg
43 KB, 500x400
>>684177253
Makes no sense Men gratulerer. Du har akkurat statuert hvor jævla dum du er.
>>
brødbrødbrødbrødbrødbrødbrødbrødbrødbrødbrødbrødbrødbrødbrødbrødbrødbrødbrødbrødbrødbrødbrødbrødbrødbrødbrødbrødbrødbrødbrødbrødbrødbrødbrødbrødbrødbrødbrødbrødbrødbrødbrødbrødbrødbrødbrødbrødbrødbrød

ikke et eple
>>
>>684177939
du høres akkurat ut som min bror xP
>>
>>684178084
okey takk :D
>>
>>684178105
dra til helvette du da din looserhomo. jeg skall drepe deg!
>>
>>684178700
haha, så sint du e lille venn
>>
File: noosey.jpg (5 KB, 196x257) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
noosey.jpg
5 KB, 196x257
>>684178700
KYS, værsåsnill. Skjærm fremtidlige generasjoner fra den retarderte genetikken din.
>>
>>684178700
>looserhomo

Unnskyld mæ, men tenke du før du skriv? E d et uttrykk du bruke nokka av i d virkelige liv?
>>
>>684179073
du kan kyse meg i ræva og etterpå skall jeg pule morra di
>>
>>684179103
>Projisering.
>>
>>684179103
oslo/ bærum/ lørnskog mby :P
>>
>>684178700
vedde på at du e en sånn pakkis som svindle velferdsstaten så du kan finansiere tvangsekteskapet til din datter. Æ kalle sånne som dæ for en kakkerlakk.
>>
>>684179103
>Unnskyld mæ, men tenke du før du skriv? E d et uttrykk du bruke nokka av i d virkelige liv?
Ah, du synes uttrykket er smør på flesk fordi homoer vanligvis er losere?
>>
File: Muslim.jpg (226 KB, 1024x704) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Muslim.jpg
226 KB, 1024x704
>>684179181
Fuck off, sandneger.
>>
>>684179277
er du rasist? tør du si sånn til meg ansikkt til ansikkt?
>>
File: grisepuler.jpg (24 KB, 430x326) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
grisepuler.jpg
24 KB, 430x326
>>684179181
Kusinepuler.
>>
jeg tror sån 70% av norge er rasister egentlig
>>
>>684179338
Va mer at d e to vilt forskjellige begrep som har ulike betydninge. Å kalle noen en looser e greit nok. Betyr bare at person har en veldig underutvikla hjerne som tror at status har nokka å si og mest sannsynlig tilhøre den lavre aldersgruppa. Å bruke homo som et skjellsuttrykk vise bare at person heng kraftig igjen i steinaldern da sånt ble sett på som en uting. Dessuten e d no ganske spesielt å gå online å kjefte på folk generelt. Ka man egentlig får ut av det? Lettere å bare spare den energien og heller gjøre nokka vettig med livet sitt.
>>
>>684179470
selvfølgelig, e ikke redd for sånne små kakkerlakka som dæ
og ja, æ e rasist 0/
>>
File: anders.jpg (17 KB, 466x310) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anders.jpg
17 KB, 466x310
>>684179470
>>684179717
Nei, egentlig bare den såre 13-14% av befolkningen, du vet den importerte underklassen vår. Håper du koser deg der nede. Du burde egentlig bli flinkere til å tjene herrefolket ditt.
>>
>>684177529
denne er for norske
/r/xP062l
>>
>>684179926
>æ e rasist
faen, er du rasist og vil ikke hjelpe flyktninger?
>>
>>684179717
Ville forundra mæ om under 90% innrømma at dem va rasist. E sunt å vite at ikke alle e lik. Vi e alle forskjellig. Genan du e gitt og kor du e født bestemme veldig mye om korsn livet ditt kommer til å være. Å være rasist treng ikke være negativt.
>>
>>684180204
Hvilken side skal foran der da?
>>
>>684180256
spandere gjerne et fallskjerm kurs til alle flyktningan, lar bare være å gi dem fallskjermen :D
>>
>>684180439
volafile.io noob
>>
>>684179895
>Skabbete underklasse.
Beklager at du endte med svarteper. KEK
>>
>>684180256
Har ingenting i mot å hjelpe flyktninga. Men når du har kommet dæ til Norge, ka du egentlig flykte fra da? Trygge land med litt mindre frynsegoda?
>>
>>684180588
Kunne du oversatt til norsk?
>>
File: 1441313878838.jpg (138 KB, 394x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441313878838.jpg
138 KB, 394x400
>>684180693
>>
>>684180693
de tar reisen for å få et bedre liv
>>
>>684180816
>Kunne du oversatt til norsk?
>oversatt til norsk?
>norsk?
Kanskje du heller skulle flytte tilbake til Afrika. KEK
>>
File: Kissing cousins.png (574 KB, 600x397) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kissing cousins.png
574 KB, 600x397
>>684181044
Vel, vi har vel egentlig nok retarderte barn av pakistanere som det er. Trenger vi mer innavla pakistanere her?
>>
>>684181769
morra di! din jævla potet! tøff bak dataskjermen!
>>
>>684182032
Der tar du feil. Det er nok du som har genetiske feil hele veien nedover stamtreet ditt. Ikke skyld på oss for at dere har innavla dere gjennom tusenvis av år.
>>
>>684181185
Aldri skjønt utvikla bak KEK. Starta med lol, folk ble lei og starta med lel. Så skreiv folk det feil og starta med kek. Kreative greier.
>>
>>684182032
>>684182531
Men vi skal liksom være snill og grei, og ta oss av de retarderte avkommene deres. Og hva får vi som takk? Syting og klaging over en banal situasjon, hvor dere heller vil ligge nederst på rangstigen. Og syt så mye du vil, men trappa er lang, og du må bevise hele veien. Men antar du heller vil klage og syte, og skylde på alle andre. Voksne barn, det er det Norge får som takk. Fuck off tilbake til araberland. Der får du og dine det fint, vettu.
>>
File: 1458439154576.png (955 KB, 602x603) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1458439154576.png
955 KB, 602x603
>>
>>684182844
lol-> lel-> kek. Er ikke så jævla vanskelig å researche seg fram til hvor dette kom fra.
>>
File: 1462373637781.jpg (66 KB, 450x461) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1462373637781.jpg
66 KB, 450x461
>>684183438
Og hvem skal betale for alle disse retarderte sandapene som ikke kan yte selv? Skatt på trygd, er vel strengt tatt ikke en ytelse i det hele tatt..
>>
Norge burde bli flinkere rundt avfallls sortering. Recycling..
>>
Saken er faktisk at Norge er pisslei av slumifisering av gamle arbeiderklasse strøk. De rike kan alltids gjemme seg oppe på vestkanten. Se på montebello, ble ikke noe mottak der, nei. Det er områder de "rike" får ha for seg selv. Men alle som har mindre å rutte med, må bare ta hele dritten. Vi har akkurat samme problematikk som Sverige, bare på ett tidligere plan.
>>
File: 1461937406302.jpg (99 KB, 960x911) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1461937406302.jpg
99 KB, 960x911
>>
File: 1460331426371.jpg (67 KB, 640x460) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1460331426371.jpg
67 KB, 640x460
>>684184798
I hear ya. Enough is enough.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=ejJVtbHNXvA
>>
>>684155996
Nei.
Thread replies: 224
Thread images: 68


Navigation: /b/ - Random [Archive] | Search | [Home]
Navigation: /b/ - Random [Archive] | Search | [Home]


If you need a post removed click on it's [Report] button and follow the instruction.
If you like this website please support us by donating with Bitcoins at 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that RandomArchive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.