Navigation: /b/ - Random [Archive] | Search | Blowjobs | Archived.Moe | 4Archive.org [Home]
4chan archive logo
Norge brød? Norge brød. Noen nordmenn i gården?
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random

Thread replies: 184
Thread images: 63
File: sånnderrenorsk.jpg (763 KB, 1000x657) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sånnderrenorsk.jpg
763 KB, 1000x657
Norge brød? Norge brød. Noen nordmenn i gården?
>>
File: marius.jpg (59 KB, 539x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
marius.jpg
59 KB, 539x960
Bømper med monarkiets brød.
>>
File: marius2.jpg (120 KB, 750x1334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
marius2.jpg
120 KB, 750x1334
Related monarkibrød.
>>
File: kneippern.jpg (600 KB, 2000x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kneippern.jpg
600 KB, 2000x2000
Norge brød down.
>>
File: båpt.jpg (60 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
båpt.jpg
60 KB, 400x400
Det var da som svarte bladniggeren da.
>>
File: se.jpg (267 KB, 1280x875) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
se.jpg
267 KB, 1280x875
hehe
>>
>>702931615
Hva syns dere om silikon-pupper da?
10/10 vil heller ha naturlige<
>>
>>702931896
Samma faen det vel?
>>
>>702931896
helt enig, best med naturlige pupper
>>
>>702931896
Så lenge de ikkje e natural horror tits
Rimelig godt utført silikon heller enn 70/30 puppefordeling med nippler på ryggen...
>>
File: stavngærrr.png (360 KB, 634x502) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stavngærrr.png
360 KB, 634x502
Stavanger reporting in.
>>
Is it true that the norwegians are the niggers of scandinavia?
>>
>>702932421
Nope, that's the Swedistanians.
>>
>>702931615
Den kjerringa begynner mer og mer å minne mia gundersen.
>>
>>702933177
Checked. Og hvem har sagt det ikke er det?
>>
Danmark mester-race!
>>
>>702933177
tenkte akkurat det samme
>>
>>702932421
Depends what era. We had a pretty good run lately, bat are steadily going downwards. Swedes on the other hand decided to turn their country into shit for some reason since the 90s.
>>
>>702929737
Vent, serr?
>>
File: kimmern.jpg (46 KB, 495x278) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kimmern.jpg
46 KB, 495x278
>>702933255
Lenge leve.
>>
>>702929737
De vokser opp så fort.
>>
File: nor.jpg (63 KB, 800x854) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nor.jpg
63 KB, 800x854
>>702933255
>mfw Danmark er mindre enn Finnmark :(
>>
>>702933320
Han må jo ha det litt gøyalt han også, lille marius.
>>
>>
>>702933613
Dårlig gif er dårlig.
>>
Ayy lmao
>>
File: 1186.jpg (150 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1186.jpg
150 KB, 640x1136
Norske nudes
>>
File: 138809973090.jpg (261 KB, 800x646) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
138809973090.jpg
261 KB, 800x646
>>
>>702933664
ja takk, mer!
>>
>>702933586
>>>702933268
Greenland much, norrböge?
>>
File: Andrea3.jpg (153 KB, 1500x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Andrea3.jpg
153 KB, 1500x1000
>>702933726
>>
>>
File: 1433984435908.jpg (140 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433984435908.jpg
140 KB, 640x1136
>>
>>702933733
Ikke glem at Grønland, Island, Færøyene og Shetland var en gang vårt, og kolonisert av nordmenn.
>>
File: original (5).jpg (53 KB, 635x934) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
original (5).jpg
53 KB, 635x934
>>
File: 03_15IMG_4185.png (1 MB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
03_15IMG_4185.png
1 MB, 640x1136
>>
>>702933804
>>702933891
>>702933919
moar!
>>
>>
>>702934023
>>
File: 1457031107932.jpg (38 KB, 360x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1457031107932.jpg
38 KB, 360x640
>>
File: 1462483281618.jpg (59 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1462483281618.jpg
59 KB, 640x960
Denna er fin
>>
File: image (13).jpg (235 KB, 800x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image (13).jpg
235 KB, 800x450
>>
File: 1430430287147 (1).jpg (87 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430430287147 (1).jpg
87 KB, 540x960
>>
>>
>>702934154
Iselin fra paradise hotel?
>>
>>702934185
Finnes det noe mer av den kjerringa som sugde typen på solstudio noen plass?
>>
File: image.jpg (178 KB, 800x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
178 KB, 800x533
har vids også
>>
>>702934222
Jepp
>>
gøtt med noen jenter som er litt ordentlige
>>
File: 1468134772923.jpg (380 KB, 1280x952) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1468134772923.jpg
380 KB, 1280x952
>>
File: yeboi.png (930 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yeboi.png
930 KB, 720x960
>>702934435
Kjør på
>>
>>702934154

What a fucking train wreck. Holy god she is ugly.
>>
>>
File: 1465645012349.jpg (98 KB, 736x428) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1465645012349.jpg
98 KB, 736x428
>>
File: image17.jpg (128 KB, 750x1334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image17.jpg
128 KB, 750x1334
>>
>>702931615
>>702933177
Hvem er hun anyway?
>>
>>702934577
Hata å få besøk, fordi då sette dei igjenn Tuborg i kjøleskapet.
Då kjeme brun sneglane
>>
File: SophieElise.jpg (91 KB, 990x660) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SophieElise.jpg
91 KB, 990x660
>>702934701
Ganske sikker på at det er sophie elise
>>
>>702934701
Har du bodd i en bunker? Det er Sofie Elise, Norges mest leste blogger.
>>
>>702933956
Tara jo
>>
File: nor.jpg (116 KB, 720x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nor.jpg
116 KB, 720x540
Noen som hadde en vill russetid her, eller OC bilder? Fortell fortell
>>
File: nor2.jpg (89 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nor2.jpg
89 KB, 720x960
>>
File: nor3.jpg (57 KB, 550x682) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nor3.jpg
57 KB, 550x682
>>
File: sophie_elise.jpg (201 KB, 1366x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sophie_elise.jpg
201 KB, 1366x768
>>
File: nor4.jpg (596 KB, 1632x1224) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nor4.jpg
596 KB, 1632x1224
>>
>>702935420
sauce?
>>
>>
>>
>>
File: Mirnag.png (1 MB, 750x1334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Mirnag.png
1 MB, 750x1334
>>
>>702935324
source??
>>
File: 1469107143457.jpg (171 KB, 974x883) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1469107143457.jpg
171 KB, 974x883
ingen som har død av litt nereng
>>
>>702935608
Mer?
>>
File: voe.jpg (621 KB, 1068x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
voe.jpg
621 KB, 1068x1600
>>702935716
>>
File: voe2.jpg (110 KB, 900x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
voe2.jpg
110 KB, 900x1200
rumpa til Voe
>>
>>702935962
Der var det ikke mye gitt :\
kunne bare hengt en bikini topp på veggen for same results
>>
Solør-stoner reporting in, andre her eller?
>>
>>702935962
alt for små
>>
File: original (26).jpg (100 KB, 539x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
original (26).jpg
100 KB, 539x960
>>
>>702935420
er det virkelig henne?
>>
>>702929465
sent inn.

skjer gutta?
>>
>>702936051
Roger!
>>
File: image.png (683 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
683 KB, 640x1136
>>
hvis jeg sier til dere at jeg sitter med et kamera album med 2284 bilder med bilder og screenshots jeg har tatt selv, hva sier dere da?
>>
Austevoll kommune rapportin in.
>>
>>702936533
Ja takk
>>
>>702936533
pics or lies
>>
>>702936533
patetisk
>>
>>702936533
drit i å spørr. kjør på for faen
>>
>>702936533
kjør på
>>
>>702931896
er ok så lenge de ikke er unaturlig store, men foretrekker naturlig ja
>>
hva vil dere se? ass or tits?
>>
Telemark anyone?
>>
>>702936995
>6
tits
>>
>>702936995
ass
>>
>>702936995
ass seff
>>
>>702937055
>>
>>702937268
MER!
>>
Who wants some norwegian pizza?
>>
>>702937142
>>702937259
>>
Noen andre fra Kongsberg her?
>>
Norge for nordmenn!
>>
>>702935651
rt 2011
>>
>>702937390
is it extra cheesy?
>>
>>702936995
tits!
>>
>>702937449
Notodden
>>
>>702937478
Bra sagt!
>>
>>702937529
Nice, hva skjer?
>>
>>702937478
Ikke sant lengere tydeligvis..
>>
>>702937613
Serie og chan
>>
File: image.png (1 MB, 750x1334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
1 MB, 750x1334
>>702937520
>>
Jævla kongen. Hva skjedde med "kan ikke ta imot hele Afrika"?
>>
>>702936995
mer ass
>>
>>702937784
lurt å være politisk korrekt om man er en kjendis eller i offentligheten for å virke ''snill''.
>>
File: image.png (2 MB, 750x1334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
2 MB, 750x1334
>>
>>702937784
Tror du virkelig det neket skriver egne taler? Han leser opp det han får foran seg.
>>
>>702938041
Nederst til høyre ser fristende ut.

Stavanger her, for øvrig.
>>
nå er jeg ferdig
>>
File: 1473270609088.png (2 MB, 750x1334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1473270609088.png
2 MB, 750x1334
forstørret pls
>>
>>702938085
Jeg jobbet på Slottet i to år, som vaskehjelp, og så faktisk Kongen ofte skrive sine egne taler. Ifølge det jeg hørte så skrev han mange av dem selv og fikk for det meste hjelp til rettskrivning og selvfølgelig til å legge inn noen ekstra paragrafer her og der. Virket som om han stod for det aller meste han sa i offentligheten.
>>
>>702938429
sa jeg var ferdig
>>
noen som vet om gloryhole i tromsø?
>>
>>702929465
norsk jävel
>>
>>702938454
Hvis det stemmer, så får han i alle fall hjelp til å styre innom aktualle SJW-temaer. Nyttårstalene hans er som oftest en PK-runkefest med med veldig "dagsaktuelle" temaer som jeg neppe tror han han har noen mening om eller en gang har hatt tanker om.
>>
>>702938041
Bare middelmådige bilder jo!

>>702938511
Like greit
>>
>>702938625
Kom t prelaten, så skal vi nok få ordna noe
>>
>>702938668
svenskecuck
>>
>>702929465
I want to milk hot nordic men. No homo.
>>
>>702938625
Hele Tromsø er et eneste jævla gloryhole
>>
>>702938746
Da undervurderer du Kongen til de grader. Men selvsagt må han jo også forholde seg liberal og innenfor dagens temaer. Han er utrolig godt informert om all slags temaer, samtids og førtids, og var en jævel på å stanse og bare prate i forbifarten. Og du kan da for faen ikke ha en Konge i regjering som er politisk ukorrekt, det må da også du kunne innse.
>>
>>702938625
logg inn på gaysir og start en tråd der. Du treffer sikkert på noen som liker tilfeldig oralsex
>>
>>702938755
det er ett snev av over 2200 bilder så slapp av a
>>
>>702939033
>en Konge i regjering
>>
File: 1445981317096.png (150 KB, 476x445) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445981317096.png
150 KB, 476x445
>>702939020
Så jævli bra
>>
>>702939124
du er her ennå? trodde du var ferdig
>>
>>702938625
Se
>>702939085
Gaysir er jo faen selve roten av alt homse i Norge. Finnes jo grupper for hundeknulling der inne.
>>
>>702939235
ja ferdig med og laste opp bilder. ta deg en bolle a kompis
>>
>>702939176
Saft suse, du må jo være retardert på alle slags mulige nivåer hvis du ikke skjønner at Kongen er en del av regjeringen.
>>
>>702939238
så tollerant :3
>>
>>702939033
>du kan da for faen ikke ha en Konge i regjering som er politisk ukorrekt
Synes svenskekongen er rimelig artig.

Jeg undervurderer neppe vår konge. Han er et produkt av innavl, ser ut som det og snakker som det. Derfor tviler jeg på alt du har skrevet hittil.
>>
File: 963.jpg (498 KB, 900x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
963.jpg
498 KB, 900x600
>>
Hva syns dere gutta? Bør Erna gi bort en del av landet vårt til finske halv-mongolere?
>>
>>702939360
Har ingenting imot dem, sier bare hva jeg mener. Foretrekker å bli sugd av homser, men har lite interesse i rævva dems.
>>
>>702939366
Tvil i vei, gjør ingenting for min del. Trenger da vel ikke bevise for /b/scum hva jeg har bedrevet med i livet.
>>
>>702939566
Kommer ikke til å skje.
>>
>>702939697
Flott, da sier vi det.
>>
>>702939566
Hva gjør en bitteliten fjellskrent fra eller til? Synes det er en flott og diplomatisk måte å feire et naboland på. Kommer neppe til å ha noen innvirkning på noen som helst i hele jævla kongeriket.
>>
>>702939566
Slik æ ser d burde de gi oss ett fjell, med tanke på alle norske frivillige i kampen mot Russland. De fettfjesan har ikke gitt oss anna en middelmådige vinterdekk og billig arbeidskraft
>>
>>702939974
Bagatell indeed. Det er mer snakk om prinsipp. Du gir ikke bort deler av landet dit frivillig.
>>
>>702940141
Ærlig talt, her gir en da faen ikke bort noe land. Vi snakker om en totalt overfladisk gest som er ment som et takknemlig vink til en nabo. Å tro at dette er en prinsippsak og må bekjempes er jo kun nasjonalistisk dumhet - ikke å forveksles med vanlig patriotisme.
>>
noen som har adressen det blir postet norske jenter på. det forumet det sto om i avisa?
>>
>>702939974
For min del kunne vi gitt vekk negeroslo til negersverige. Så hadde vi vært kvitt kongen også. Men det er nå en gang mot grunnloven, og dermed ikke noen bagatell.
>>
>>702940566
Vis meg paragrafen i grunnloven at land underlagt Norge ikke kan bli gitt vekk under fredstid.
>>
>>702940799
>Ta mitt land, hver så snill!

Dra til hellvete. nu-male cuck satan
>>
File: 1467313712071.jpg (27 KB, 347x466) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1467313712071.jpg
27 KB, 347x466
>>702940799
§1

Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike. Dets regjeringsform er innskrenket og arvelig monarkisk.

Legg merke til udelelig og uavhendelig.
>>
>>702940939
>se på meg, jeg er mongo

Flott det, Anon.
>>
File: pkek.jpg (19 KB, 400x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pkek.jpg
19 KB, 400x320
>>702940799
>Etterspør den første paragrafen i grunnloven.

>>702941181
>Kaller andre for mongo

Si at du troller... pls
>>
>>702941389
Ikke jeg som spurte, jekk deg ned mann.
>>
File: 1473195897876.gif (3 MB, 300x237) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1473195897876.gif
3 MB, 300x237
>>702933586

Kven up in this bitch.
>>
File: a88.jpg (25 KB, 600x339) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
a88.jpg
25 KB, 600x339
>>702929737
>snap av en snap av en snap av en snap
>>
File: 1439526866035.jpg (377 KB, 1106x822) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439526866035.jpg
377 KB, 1106x822
>>702929465

Cosey
>>
File: cheesepizza.jpg (202 KB, 720x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cheesepizza.jpg
202 KB, 720x540
>>702937390
>>
File: 1473005708440.jpg (20 KB, 320x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1473005708440.jpg
20 KB, 320x320
>>702939212
>Så jævli bra
>>
>>702942034
CP detected. Sender PST (Pizza SmaksTester) til deg nå.
>>
>>702937390
Godt du tar den uten kjøtt. De bruker menneskekjøtt i grandisen.
>>
>>702942190
DETT VAR DETT JEI VISTE! HAR LEST OMM DET FØRR. HVORFOR ER DETT INGEN SOM TAR TAKK I DETE?
>>
>>702942314
jævla arbeiderpartifitter alt er demmes feil
>>
>>702942314
Johanitterordenen prøver å skjule dette.
>>
>>702942448
ja fæn di er noen helvettes komunister hele gjengen. dett er fæn meg helt utroligt at de får låv til å bryte låven når somm helst.
>>
File: 1459644259930.jpg (45 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1459644259930.jpg
45 KB, 540x960
>>702931615
haha fysj
>>
>>702942549
HVEM FÆN ER DET?
>>
>>702942698
Hva faen er greia med Sofie Elise egentlig? Hu er ikke særlig pen, syns jeg.
>>
>>702943315
kjendis-effekten
>>
>>702943507
Vet egentlig enda ikke hvem hun er. Blogger, er det så?
>>
>>702943617
Det er veldig lett å finne ut med et kort Google søk. Har du prøvd det eller?
>>
>>702943617
Hun er ei irriterende hore som stiller med noen bilder i trusa på bloggen sin. Også skriver hun blogginnlegg som appellerer til... vel de samme folkene som likte talen som kongen leste opp.

En var spesielt bra, hvor hun hevdet at hun satt og gråt sammen med en arabisk taxisjåfør etter paris-angrepene. Fullstendig bullshit. Men fansen spiser det opp med skje og deler henne på facebook.
>>
>>702943617
Ja. Hun er Norges mest omtalte kjendis. var minst 10 artikler om hun hver dag tidligere i år.
>>
>>702944085
>>702944259
Vi snakker om en person jeg har absolutt null interesse i å kjenne. VG og Dagbladet skriver blås uansett, så jeg holder meg regelrett unna.
>>
Åhh gud jeg elsker hjemlandet mitt <3
>>
File: 1446034454633.gif (35 KB, 390x260) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446034454633.gif
35 KB, 390x260
kneip brød?
>>
>>702935420
ekte?
>>
File: world made right.png (21 KB, 949x926) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
world made right.png
21 KB, 949x926
Norway? You mean our territory across the sea?
>>
>>702945126
Også tok du ikke med Svalbard din dumme jævel.
>>
>>702944745
Likevel spurte du om hvem hun var. Altså må du jo ha et lite snev av interesse likevel.
Thread replies: 184
Thread images: 63
Thread DB ID: 79256Navigation: /b/ - Random [Archive] | Search | [sexy] | 4Archive.org | [Home]

Navigation: /b/ - Random [Archive] | Search | [sexy] | 4Archive.org | [Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from them. If you need IP information for a Poster - you need to contact them. This website shows only archived content.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content you can contact me at [email protected] with that post and thread number and it will be removed as soon as possible.