Navigation: /b/ - Random [Archive] | Search | Blowjobs | Archived.Moe | 4Archive.org [Home]
4chan archive logo
DK tråd!
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random

Thread replies: 296
Thread images: 151
File: download.jpg (5 KB, 162x144) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
download.jpg
5 KB, 162x144
DK tråd!
Nogle der har Elise harritz nøgen billeder?
>>
>>700805823
Bump 4 nudes
>>
Bump for blowjobvideon
>>
File: Screenshot_1.jpg (48 KB, 613x452) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Screenshot_1.jpg
48 KB, 613x452
Har et af min kæreste
>>
File: lb.png (1 MB, 758x1376) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lb.png
1 MB, 758x1376
lurker lige med her

Lærke B til de interesserede 1/2
>>
File: lb2.jpg (31 KB, 539x528) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lb2.jpg
31 KB, 539x528
>>700806028
2/2
>>
Pä min vej til Hundige
>>
Har også Dybbers telefonnummer hvis nogen er interesseret?
53381646
>>
>>700805823
skicka över lite fler kåta genter så fixar vi mer billig sprit till er
>>
File: Trine.jpg (43 KB, 539x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Trine.jpg
43 KB, 539x960
Trine fra Brønderslev 1/2
>>
File: Trine2.jpg (51 KB, 539x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Trine2.jpg
51 KB, 539x960
>>700806183
>>
Bump
>>
>>
>>
>>
>>
>>700805957
post more you gigantic cocksucker
>>
>>
Fuck nu af Offensimentum bøsser.
Jeres gruppe er gay og fyldt med autister og lorte admins.
>>
File: 1470160186350.jpg (50 KB, 350x319) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1470160186350.jpg
50 KB, 350x319
>>700807157
>>
>>700807157
Hvad hedder gruppen?
>>
File: image-5-500x380.jpg (24 KB, 500x380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image-5-500x380.jpg
24 KB, 500x380
>>700805823
>>
hej hej
>>
>>700807556
Skrid nu bare newfag.
>>700807697
Offensimentum din nød.
>>
>>700807697
The Gay Group of Autists and Shitty Admins
>>
bump
>>
Seriøst ingen der har videoen hvor hun sutter pik?
>>
buuump
>>
>>700808408
Jeg har
>>
>>700808587
Upload!
>>
Er de der facebook sider ikke lukket ned?
>>
>>700808642
Hvordan flytter jeg den fra min mobiltelefon over på mit computer drev?
>>
>>700809021
evt flyt den på dropbox eller google drev
>>
>>700809021
Upload det til google drev eller noget. Du kan også bare uploade fra din telefon
>>
>>700806635
>>700806663
>>700806703
>>700806740
>>700807012
har hun open snapchat story?
>>
>>700807878
hej heeeeej, helt sikkert der
>>
>>700809189
ja elisepigen8
>>
File: 1428789549234.gif (2 MB, 500x390) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428789549234.gif
2 MB, 500x390
Hvem ligger inde med den video, post lortet....
>>
File: 1451585083.webm (601 KB, 320x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451585083.webm
601 KB, 320x576
>>
>>700810041
?????
>>
bump
>>
dump
>>
bumb
>>
File: 11.jpg (7 KB, 400x266) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
11.jpg
7 KB, 400x266
>>700810041
>>
>>700810329
>>700810823
indeed
>>
bumb
>>
>>700809021
Sker der bro?
>>
GUTTER hold den kørende mand!

POST MERE
>>
Bump
>>
File: 01f.jpg (44 KB, 556x579) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
01f.jpg
44 KB, 556x579
>>
>>700809021
Hvaaaa finder du ud af noget ?
>>
http://eliseharritz.com/2016/07/18/jeg-har-fundet-min-hacker/
>"jeg sporede en ip adresse"
Pas på /b/rødre. Hun ved hvem vi er.
>>
>>700809096
>>700809064
Baited.
>>
File: pls.jpg (50 KB, 600x408) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pls.jpg
50 KB, 600x408
>>700813737
...
>>
>Elise Harritz
loooool, matchede med hende på tinder for nogle måneder siden.
SKank
>>
bump
>>
Hvordan kan I ikke have den fucking video, når den er blevet offentligt posted på facebook??
>>
>>700805823
Dutch guy here stop hiding your sexy woman there
>>
File: unnamed.jpg (233 KB, 1440x2560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
unnamed.jpg
233 KB, 1440x2560
>>
>>700815257
>>
>>700815257
Minions cover på mobilen og minions sengetøj.. Jesus fucking christ, who is this cringy bitch?
>>
>>700815257
Jeg har sprøjtet på hendes kasser
>>
skaf nu de nudes
>>
File: doit.gif (2 MB, 352x272) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
doit.gif
2 MB, 352x272
>>700805823
Det her en den værste dk tråd jeg nogensinde har set. Vend tilbage til 9gag, børn
>>
bump
>>
bumping for newds
>>
File: IMG_2325[1].jpg (24 KB, 359x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_2325[1].jpg
24 KB, 359x640
For fam
>>
>>700819449
Mere?
>>
>>700819449
Takker, det mere end nogen har givet....
>>
>>700819449
Smid videoen op, og du vinder denne tråd
>>
File: dendreng.jpg (9 KB, 320x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dendreng.jpg
9 KB, 320x320
>>
File: 1463483878563.jpg (38 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1463483878563.jpg
38 KB, 540x960
Har desværre kun en masse gammelt lort selv...
>>
>>700810041
WTF am I watching
>>
Kan ikke poste video sorry fam. Et eller andet med ugyldig filtype.
>>
>>700821414
Convert den til en webm. fil bror
>>
>>700821546
Hvordan?
>>
>>700820970
Dump hvad du har
>>
>>700821827
video.online-convert com/convert-to-webm
>>
>>700822636
bumb
>>
bumping
>>
Bumpz
>>
bumb
>>
Det er blevet tid til at snakke politik!

Hvem synes også at hitler var en misforstået mand?
>>
>>700824338
Jaaaaaaaaaaaaaa

Han vidste bedre end hele verden tilsammen :3
>>
>>700824338
Han var vegetar, meget forstyrret type imo
>>
>>700824537
Gtfo
>>
sååå Elise harritz?
>>
>>700824686
kys
>>
>>700824836
Skrid tilbage til Tumblr, fgt
>>
>>700824537
Største grund til at jeg har noget imod ham.
>>
File: furhrer.jpg (48 KB, 500x734) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
furhrer.jpg
48 KB, 500x734
>>700824338
Hitler havde den helt rigtige idé, demografien var bare desværre forkert. Tænk hvis vi havde en modern day Hitler, som lavede holocaust 2.0 med muslimerne som ofre?
Shit would be so cash
>>
Skud ud til fam

https://mega.nz/#F!AVIA3ZxI!xDCLQiCLgxk-OknqyfQSDA
>>
>>700825028
Grunden til at han gassede jøderne var for at fornene Tyskland. For hvad forener en splittet gruppe mere end en fælles fjende? Derfor valgte Hitler at gøre dem til fjenden.

Intet ondt i det.
>>
>>700825158
This legit?
>>
>>700825158
+10 internetz til dig bror!
>>
>>700825158
REAL MVP!
>>
File: IMG_2286.webm (681 KB, 720x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_2286.webm
681 KB, 720x1280
>>
>>
>>700825158
ty fam!
>all the broken files tho :/
>>
>>700826165
Hvorfor er der så mange brøken files?
>>
>>700826247
Fordi han er broke! HA!
>>
>>700820970
Aah amalie
>>
File: 1470326529502.png (837 KB, 963x936) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1470326529502.png
837 KB, 963x936
>>
File: 9448948948945.png (339 KB, 638x802) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
9448948948945.png
339 KB, 638x802
>>700805823
>>
File: 1470338281526.png (237 KB, 510x583) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1470338281526.png
237 KB, 510x583
>>700805823
>>700805823
>>
>>700825158
DING DING DING WE HAVE A WINNER
>>
prøv det her link

https://mega.nz/#fm/F0cARb7Q
>>
/sc/wb2fqz18wgbqkx7/AACKGgixevXHgwAxnB1mQwSGa#f:IMG_2179.mov
>>
>>700826490
Current estimates are that about 12 million Africans were shipped across the Atlantic.
>>
>>700826839
Virker ikke
>>
>>700827377

ser ut til at hele mega er nede
>>
>>700826892
Website?
>>
  ▲
▲ ▲
prøv på
http://int.anon-ib.ru/dk
>>
>>700828924
VIRUS
>>
>>700826839
Kan du prøve at uploade noget i denne tråd?
>>
>>700829097
>IDIOT
>>
>>700826892
hjemmeside =?
>>
File: Bait.jpg (9 KB, 224x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bait.jpg
9 KB, 224x225
>>700829459
Bait m8
>>
>poster DK tråd på /int/ 0 replies
>ser DK tråd på /b/ 117 replies
:^/
>>
File: derp.png (171 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
derp.png
171 KB, 1920x1080
>>700828924
>http://int.anon-ib.ru/dk
>>
>>700831744
Drop Telia
>>
Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck. Limp is a cuck.

~Majestical Testicles.
>>
>>700831744
Jeg håber du er ved at dele hende Julie der :p
>>
>>700832889
Det er fra en anden tråd, ved ikke hvem det er
>>
månen hest har en bedre røv end kærlighed hest. månen hest har en bedre røv end kærlighed hest. månen hest har en bedre røv end kærlighed hest. månen hest har en bedre røv end kærlighed hest. månen hest har en bedre røv end kærlighed hest. månen hest har en bedre røv end kærlighed hest. månen hest har en bedre røv end kærlighed hest. månen hest har en bedre røv end kærlighed hest. månen hest har en bedre røv end kærlighed hest. månen hest har en bedre røv end kærlighed hest. månen hest har en bedre røv end kærlighed hest.

Amerika er bedre end dig. Amerika er bedre end dig. Amerika er bedre end dig. Amerika er bedre end dig. Amerika er bedre end dig. Amerika er bedre end dig. Amerika er bedre end dig. Amerika er bedre end dig. Amerika er bedre end dig. Amerika er bedre end dig. Amerika er bedre end dig. Amerika er bedre end dig.
>>
File: 1462729459804.jpg (66 KB, 399x382) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1462729459804.jpg
66 KB, 399x382
>>700828206
>>700830237
christ
>>700826892
se på fucking linket... det er dropbox.
>>
File: 1471522992935.png (398 KB, 1280x1357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1471522992935.png
398 KB, 1280x1357
Tid til at gå ned dit lort tråd. Google oversætte udgave .
>>
>>700805823
>>700805823
u guys from denmark are fucked... fuck denmark
>>
File: 1471426740573.png (696 KB, 1366x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1471426740573.png
696 KB, 1366x768
>>700834276
>>
File: large (1) (3).png (1 MB, 1193x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
large (1) (3).png
1 MB, 1193x1024
>>700834326
>>
File: large (5) (3).png (740 KB, 1024x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
large (5) (3).png
740 KB, 1024x1024
>>700834374
>>
File: large (19).png (752 KB, 1258x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
large (19).png
752 KB, 1258x1024
>>
>>
>>700834276
Du kunne i det mindste bruge en ordbog amerifat.
Kys
>>
>>
File: 1470303517119.png (4 MB, 2275x2999) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1470303517119.png
4 MB, 2275x2999
>>700834603
I can't hear you over the sound of my shotgun firing fireworks, what was that kraut?
>>
File: 1470326319413.png (4 MB, 2250x3500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1470326319413.png
4 MB, 2250x3500
>>
>>700834767
The Germans are the krauts. Moronic murican
>>
>>700834937
Do you really think I give a damn? We stomped you out in WWII Either way euronig
>>
>>
File: 1464498892814.jpg (101 KB, 988x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1464498892814.jpg
101 KB, 988x1280
>>
>>
File: 1469350682356.jpg (152 KB, 1280x1260) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1469350682356.jpg
152 KB, 1280x1260
>>
>>700835100
>Do you really think I give a damn? We stomped you out in WWII Either way euronig
Det amerikanske uddannelsessystem i aktion
>>
File: 1411164755976.png (1 MB, 1280x875) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411164755976.png
1 MB, 1280x875
>>
File: large (7) (3).png (701 KB, 1280x905) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
large (7) (3).png
701 KB, 1280x905
>>700835564
Its obvious in any language that you are asshurt,
>>
File: 1438718112734.png (501 KB, 786x795) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438718112734.png
501 KB, 786x795
>>
File: 1451249477886.png (513 KB, 1280x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451249477886.png
513 KB, 1280x960
>>
File: 1460875179930.jpg (3 MB, 3992x2664) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1460875179930.jpg
3 MB, 3992x2664
>>
>>700833719
>månen hest har en bedre røv end kærlighed hest
moon horse has a better ass than love horse

.. this is your brain on America, children.
>>
>>700805957
MERE <3
>>
>>700835564
kek
>>
File: 1466392233615.jpg (1 MB, 2000x3000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1466392233615.jpg
1 MB, 2000x3000
>>
File: 1463020367707.png (813 KB, 1457x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1463020367707.png
813 KB, 1457x1080
>>
File: 1467850524304.png (2 MB, 2000x2500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1467850524304.png
2 MB, 2000x2500
>>700835902
Its cute that you took the time out of your day to translate you shitty African nigger click language to retaliate to my post.
>>
>>
File: 6LQiIEV.jpg (529 KB, 1500x1222) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6LQiIEV.jpg
529 KB, 1500x1222
>>
File: 1468127502341.jpg (292 KB, 1280x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1468127502341.jpg
292 KB, 1280x1280
>>
>>
>>
>>700836112
Its cute that you took the time out of your day to shitpost in a dead thread, anon.
>>
File: 1402430041518.jpg (100 KB, 800x565) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402430041518.jpg
100 KB, 800x565
>>
File: 1466280845379.png (3 MB, 2000x2500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1466280845379.png
3 MB, 2000x2500
>>
Jeg leder efter nogen amature luder i københavn. er der nogen here der har god info på det?
>>
>>700835616
nej, du er bare superhyl
>>
>>
>>700836425
Says the spic to the fat american brony with no life.
>>
File: 1436702363649.jpg (422 KB, 1280x1903) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436702363649.jpg
422 KB, 1280x1903
>>
>>700836664
touché motherfucker

muh kækz
>>
File: 1471064936563.jpg (107 KB, 489x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1471064936563.jpg
107 KB, 489x640
>>
File: 1446211182411.jpg (266 KB, 1280x1409) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446211182411.jpg
266 KB, 1280x1409
>>
Amerifat here.
Forgot to tell im a newfag. Reddit is better than this shit.
Le trolled xDxDxDxDxDxDxDxDxDxD
>>
File: 1470877771211.png (3 MB, 3000x3000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1470877771211.png
3 MB, 3000x3000
>>
>>700836831
New level of asshurt achieved
>>
File: mtr_1379177531588.jpg (587 KB, 917x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mtr_1379177531588.jpg
587 KB, 917x1000
>>
>>
File: 1467989464428.png (3 MB, 2640x2475) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1467989464428.png
3 MB, 2640x2475
>>
>>700836979
stop lige med de fucking heste der - lad os få liv i tråden igen.
>>
File: large (16) (1).png (905 KB, 1000x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
large (16) (1).png
905 KB, 1000x1024
>>
>>700837041
Den er død, indse det
>>
>>700837041
Nei
>>
>>700837041
Fucking Bronies... Grunden til at Dk aldrig vil blive Great Again...
>>
>>700837145
Sandt
>>
File: large (17).png (586 KB, 1024x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
large (17).png
586 KB, 1024x1024
>>700837041
No
>>
File: 1437387690222.jpg (112 KB, 800x709) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437387690222.jpg
112 KB, 800x709
>>
File: large (5).png (215 KB, 683x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
large (5).png
215 KB, 683x1024
>>
File: 1463673189304.jpg (2 MB, 2600x1900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1463673189304.jpg
2 MB, 2600x1900
>>
File: large (8).png (595 KB, 722x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
large (8).png
595 KB, 722x1024
>>
>>700837211
Glem ikke furrys.
Var der ikke en der stod på gaden med skiltet "Jeg ser måske farlig ud, men giver en god krammer"?
>>
File: 1408495129001.png (2 MB, 2610x1510) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408495129001.png
2 MB, 2610x1510
>>
>>700825120
Hitler var fan af muslimer :(
>>
File: large (2).jpg (391 KB, 1280x847) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
large (2).jpg
391 KB, 1280x847
>>
>>
File: 1471509113479.png (2 MB, 2500x1684) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1471509113479.png
2 MB, 2500x1684
>>
>>700837494
What are you getting out of this? Killing a thread with furry stuff seems juvenile to me
>>
File: 1462855835866.jpg (3 MB, 3000x3750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1462855835866.jpg
3 MB, 3000x3750
>>
>>700837489
gu var han røv, han brugte dem bare som kanonfodder.
>>
File: 1402430243761.jpg (129 KB, 700x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402430243761.jpg
129 KB, 700x800
>>
>>700837721
I was recently banned for posting a picture of a lady with MLP panties on. How are these people still posting??
>>
>>700837691
det eneste der er dummere end en shitposter, er idioten der forøger at tale fornuft med en shitposter.
>>
File: 1466727555565.png (2 MB, 2500x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1466727555565.png
2 MB, 2500x2000
>>700837691
A hard on.
>>
>>700837831
report him, if you want.
>>
File: 1402939560056.jpg (196 KB, 715x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402939560056.jpg
196 KB, 715x800
>>
>>700837691
Amerifats elsker at ødelægge glæden ved internationale threads
>>
File: large (27).png (433 KB, 1072x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
large (27).png
433 KB, 1072x1024
>>
>>700837691
proof mods don't care about /b/ unless it's CP as this is breaking a rule i see mlp not on/mlp/
>>
File: 1403606446764.jpg (2 MB, 1280x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403606446764.jpg
2 MB, 1280x960
>>
File: 1403603878789.png (912 KB, 1000x958) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403603878789.png
912 KB, 1000x958
>>
File: large (7) (4).png (1 MB, 1280x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
large (7) (4).png
1 MB, 1280x800
>TFW you've enraged an entire thread of cucks.

Feels good fam.
>>
>>700837860
Jeg var bare nysgerrig efter et motiv, forventede egentlig ikke noget fornuftigt svar, hvilket jeg heller ikke fik
>>
File: large (12) (2).png (285 KB, 1280x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
large (12) (2).png
285 KB, 1280x1024
>>
>>700838116
alle er ligeglad, ven
>>
File: 1463698749696.png (3 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1463698749696.png
3 MB, 1920x1080
>>
53 danskere vs 1 amerifat, og vi ser ud til at tabe
Fandeme pinligt
>>
>>700838131
præcis, du kan ligeså godt forsøge at afkræve en forklaring fra den due der sked på din bil.
>>
File: 1417114656028.jpg (119 KB, 667x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417114656028.jpg
119 KB, 667x1200
>>
Ich verstehe nicht, das macht kein Sinn dass jedes Dänische Mädchen super heiß ist
>>
>>700838116
>enraged
Mildly annoyed would fit better
>>
>>
File: large (3) (5).png (650 KB, 819x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
large (3) (5).png
650 KB, 819x1024
>>700838285
Cause MURKA DA BESSS!
>>
File: 1411253906544.jpg (1 MB, 3182x3944) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411253906544.jpg
1 MB, 3182x3944
>>
>>700838285
fyren har tilsyneladende et helt, seperat harddrive udelukkende med pony lort. Man må anerkende hans engagement og indsats.

tænk hvis han gik ind i politik med den indstilling, han kunne feje Trump af banen.
>>
>>700838364
implying someone with this much mlp can tell the difference
>>
File: 1351056571967.gif (36 KB, 321x241) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1351056571967.gif
36 KB, 321x241
>>700838116
tfw when no one got mad
>>
>>700838364
Pissed enough to reply
>>
>>
File: large (5) (1).png (789 KB, 1191x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
large (5) (1).png
789 KB, 1191x1024
>>
File: 1468297931766.png (823 KB, 700x853) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1468297931766.png
823 KB, 700x853
>>
>>700838351
halt maul verdamten spassfögel, oder post etwas geiler porno

enschuldigung für mein elendiche deutch

kekekek

ich liebe dich brüderlein
>>
>>
>>700838524
So now I have to be pissed to reply? You're a special type of dense motherfucker
>>
File: 1465586067069.png (1 MB, 2000x1287) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1465586067069.png
1 MB, 2000x1287
>>
File: 1462472400845.jpg (154 KB, 1626x1680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1462472400845.jpg
154 KB, 1626x1680
>>
>>700838497
Fucking forestil det.
Første han ville gøre var nok at legalisere CP
>>
>>700838524
>Pissed enough to reply
said the guy pissed enough to save a shitton of ponies and devote his evening to posting them threads that triggered him.

right on, breh.
>>
File: 1402429850181.jpg (86 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402429850181.jpg
86 KB, 800x800
>>
>>700838665
Was willst du alterrrr?? FAGGOT
>>
File: KFekNv8.png (621 KB, 1280x1034) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
KFekNv8.png
621 KB, 1280x1034
>>
>>700838708
>So now I have to be pissed to reply?
that's how the shitposting brain works

he shitposts
someone replies
he wins

and that's pretty much what his life evolves around.
>>
File: 1403604632205.png (950 KB, 1280x853) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403604632205.png
950 KB, 1280x853
>>
>>
>>700838786
lol true
>>
>>700837909
Now why would I do that???...

*faps furiously*
>>
File: 1402937371524.jpg (63 KB, 1280x794) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402937371524.jpg
63 KB, 1280x794
>>
>>700838854
*who is, alt who's
>>
>>700838981
that an fucking horses ...
ironically enough
>>
>>700838893
I wolte das du etwas kontribueren neh? POSTIERT WAS PORN VERDAMT NOCH MAL
>>
File: 1403600695556.png (513 KB, 950x534) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403600695556.png
513 KB, 950x534
>>
File: 1468918647936.gif (59 KB, 500x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1468918647936.gif
59 KB, 500x400
>>700839099
Great taste

>>700839184
Whose gonna care? Your shit.
>>
>>700810041
This is a game in Denmark played with egg yolk usually no?
>>
File: mtr_1385013402173.png (809 KB, 1280x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mtr_1385013402173.png
809 KB, 1280x1280
>>
File: 1471232797728.png (1 MB, 2412x1358) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1471232797728.png
1 MB, 2412x1358
>>
>>700839249
Weak b8. Not triggered
>>
>>700839279
Øh nej
>>
File: 1392417145786.png (1010 KB, 1280x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1392417145786.png
1010 KB, 1280x1280
>>
File: large (4) (1).jpg (132 KB, 1280x696) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
large (4) (1).jpg
132 KB, 1280x696
>>
File: 1468657670248.jpg (112 KB, 819x614) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1468657670248.jpg
112 KB, 819x614
>>
>>
File: mtr_1383341592775.png (356 KB, 1245x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mtr_1383341592775.png
356 KB, 1245x1024
>>
>>700839199
Omg du bist ein Weirdo.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=XTs_TZFjbJ8

> denne tråds nye lydspor
>>
File: 1384805820735.png (188 KB, 500x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1384805820735.png
188 KB, 500x667
>>
Jeg har hele det 5GB album der blev offentliggjort. Er der stadig folk der er interesserede, eller er det blevet til en heste bøgse tråd?
>>
File: mtr_1380295475837.jpg (584 KB, 2300x2579) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mtr_1380295475837.jpg
584 KB, 2300x2579
>>
File: 1471319104415.png (1 MB, 1500x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1471319104415.png
1 MB, 1500x2000
It feels amazing o be spreading love and tolerance to other countries.
>>
File: 1436705883945.png (877 KB, 1280x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436705883945.png
877 KB, 1280x1280
>>
File: 1465971091134.jpg (490 KB, 946x1400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1465971091134.jpg
490 KB, 946x1400
>>
File: 1409234503391.jpg (504 KB, 1280x1688) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409234503391.jpg
504 KB, 1280x1688
>>
>>700839966
KOM MED DET!
>>
>>700839966
Del det famalam.
>>
>>
>>
>>700839966
bring out the goods
>>
>>700839966
gør det !!!
>>
File: 1467775971527.jpg (466 KB, 1000x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1467775971527.jpg
466 KB, 1000x1600
>>
File: 1465903846434.jpg (427 KB, 989x1038) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1465903846434.jpg
427 KB, 989x1038
>>
>>700840348
Can you stop fucking posting these? My penis needs a rest! :(
>>
File: file.jpg (3 MB, 4320x3240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.jpg
3 MB, 4320x3240
>>700820751
Hvorfor får det mig til, at grine
>>
>>
File: 1466914808793.png (345 KB, 1280x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1466914808793.png
345 KB, 1280x1136
>>
>>
File: large (7) (2).png (601 KB, 1280x779) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
large (7) (2).png
601 KB, 1280x779
>>
File: large (16).png (589 KB, 1280x838) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
large (16).png
589 KB, 1280x838
>>
File: 1403606273785.jpg (1 MB, 3820x2142) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403606273785.jpg
1 MB, 3820x2142
>>
>>
>>700820751
fuck, det sku' for dumt lol
>>
File: 1403607260441.jpg (52 KB, 599x621) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403607260441.jpg
52 KB, 599x621
>>
File: 1403608096573.png (379 KB, 755x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403608096573.png
379 KB, 755x900
>>
>>700839727
JAH ICH BIN EIN SCHÖNER WEIRDO

jetz posteriet bitte deutches mädchen

mach schnell
>>
>>700820751
oh my gaaaaaaaaaaawd ,-
mere Kaj
>>
File: 1471226919445.jpg (172 KB, 924x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1471226919445.jpg
172 KB, 924x1280
Thread replies: 296
Thread images: 151
Thread DB ID: 74736Navigation: /b/ - Random [Archive] | Search | [sexy] | 4Archive.org | [Home]

Navigation: /b/ - Random [Archive] | Search | [sexy] | 4Archive.org | [Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from them. If you need IP information for a Poster - you need to contact them. This website shows only archived content.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content you can contact me at [email protected] with that post and thread number and it will be removed as soon as possible.