Navigation: /b/ - Random [Archive] | Search | Blowjobs | Archived.Moe | 4Archive.org [Home]
4chan archive logo
Polski thread!
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random

Thread replies: 30
Thread images: 16
File: flag.jpg (5 KB, 275x183) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
flag.jpg
5 KB, 275x183
Polski thread!
Temat dyskusji- Pis czy PO-Nowoczesna?
>>
>>683962288
KURWAAA
>>
File: 1460494749341.jpg (36 KB, 480x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1460494749341.jpg
36 KB, 480x540
>Tylko papa
>>
>>683962288

wypierdalaj spowrotem pod most spod którego wypełzłeś
>>
jebać pis tyle w temacie
>>
chuj z tymi i z tymi ale rządy pis-u TO JEST DRAMAT KURWA
>>
File: 1460474657605.jpg (21 KB, 480x516) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1460474657605.jpg
21 KB, 480x516
>>683962524
I ta będzie karakan nas jebał
>>
>>683962524
>spowrotem
Za 500+ kup sobie słofnik
>>
>>683962711
https://www.youtube.com/watch?v=iPs8MNKc6UA
>>
>>683962646
Lepszy Pis niż nic
>>
File: HOHHHO.jpg (12 KB, 400x258) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
HOHHHO.jpg
12 KB, 400x258
>>683962940
500+
>Skisłem
>>
>>683963227
Co to za pedalstwo????
>>
File: Papaja.jpg (9 KB, 285x295) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Papaja.jpg
9 KB, 285x295
>>683962401
>>
File: 1460790718307.jpg (121 KB, 582x543) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1460790718307.jpg
121 KB, 582x543
>>683963227
tutaj
>>
Biedaczki-polaczki-cebulaczki
wypierdalać stąd
>>
>>683962996
stohuj
>>
>>683963924
Wracaj do niemieckiego threadu cioto poligloto!
>>
File: 1461525037582.jpg (38 KB, 342x409) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1461525037582.jpg
38 KB, 342x409
>>683963621
Jakieś przepisy na dobre cebuliony macie ?
>>
File: 25693123_.jpg (9 KB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
25693123_.jpg
9 KB, 320x240
Ten fred jest skisły
>>
File: Oj hahah.jpg (11 KB, 216x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Oj hahah.jpg
11 KB, 216x250
>>683964122
>>
>>683964122
>>
File: niesiou.jpg (5 KB, 260x194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
niesiou.jpg
5 KB, 260x194
PISOSKIE SCIERWA! Audyt-sraudyt! KACZYSTAN! PISLAM!

A tak poważnie to nie mogę się doczekać aż tych złodziei wsadzą za kraty. Bo wystarczy się TROCHĘ zainteresować, żeby zobaczyć co się dzieje.

No chyba że tatus był w ZOMO i Jaruzel to był mąż stanu, Bul najbardziej reprezentacyjnym prezydentem na jakiego stać ten kraj, a Wałęsa wygrywał w totka.
>>
>>683964002

a ty, spierdolino życiowa, wracaj na tumblr
>>
>>683964388
O kurwa, dojebałe[spoiler][/spoiler] mi jak Hitler Żydami do pieca! Wracam pod stół!
>>
File: 1455827612588.jpg (9 KB, 239x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1455827612588.jpg
9 KB, 239x288
>>683964567
>>
File: 1440952250340.jpg (11 KB, 246x246) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440952250340.jpg
11 KB, 246x246
>>683964385
Taaa kurwa rewolucja będzie, i już niedługo Polska nową siłą europy...
>>
File: O kruci XD.jpg (7 KB, 235x204) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
O kruci XD.jpg
7 KB, 235x204
>>683964567
>>
File: popekmonster.jpg (6 KB, 250x188) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
popekmonster.jpg
6 KB, 250x188
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH
>>
Pis - 500zl na kazdego nowego patola
Po - niemieccy agenci
Nowoczesna - bez komentarza
Thread replies: 30
Thread images: 16
Thread DB ID: 37732Navigation: /b/ - Random [Archive] | Search | [sexy] | 4Archive.org | [Home]

Navigation: /b/ - Random [Archive] | Search | [sexy] | 4Archive.org | [Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from them. If you need IP information for a Poster - you need to contact them. This website shows only archived content.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content you can contact me at [email protected] with that post and thread number and it will be removed as soon as possible.